12/30/2016

Welcome and ENTER !

[ . BACK to Worldkigo TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Introducing Japanese Haiku Poets


Detailed discussions of various translations,
introducing Japanese culture through haiku.. GENERAL SEARCH
for the name of a poet .
 


- - - PERSONS, PEOPLE - - ABC - MAIN LIST - - - .


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Abe Midorijo 阿部みどり女 (1886 - 1980)

Aoki Getto (1879 - 1949)

Akimoto Fujio (1901-1977)

Akutagawa Ryunosuke (1892 - 1927). Kappa, Gaki

Arakida Moritake 荒木田守武 (1473 – August 30, 1549)

Arii Shokyu-Ni(1713-1781) "the Nun Shokyu". Nagamatsu Nami, Kohakuan.
Kohakuan Fufuu, Arii Fufuu (1702 - 1762), her husband
Chomu (Choomu) 蝶夢 (1732 - 1796), a Buddhist priest
shookyuuni shokyuuni shokyu ni
Arima Akito (1930 - )

Awano Seiho (1899-1992)


Basho, Matsuo Basho (1644 - 1694)
..... Basho Jittetsu
蕉門十哲 / 10 important Disciples of Matsuo Basho

Bojo Toshiki Born July 7, 1957

Buson, Yosa Buson (1715-1783) ... Painter and Poet

Butsugai Fusen ... 1795~1867 Takeda Genkotsu Motsugi


Chiyo-Ni (Chiyoni), Kaga no Chiyo jo (1703-1775)


Date Masamune 伊達政宗 (1567 - 1636)

Den Sutejo (1633-1698)


. Edo haikai 江戸俳諧 Haikai circles in Edo .


Enomoto Shidoo 槐本之道 Shido (1659?−1708)
Tookoo - 東湖 - Toko "East Lake"

Enomoto Seifu-Jo (1731 - 1814) 榎本星布尼

Enomoto Kikaku, see below Kikaku


Fuboku - Ichiryuuken Fuboku 一柳軒不卜 - Okamura Fuboku

Fujita Sooshi 藤田湘子 Fujita Soshi
(1926 - 2005)

Fujiwara no Teika 藤原定家 (1162 –1241)

Fukuda Kodoojin 福田古道人 Fukuda Kodojin (1865-1944) Painter and Haiku Poet. GENROKU - Haikai Poets until the Genroku Period
1688-1704 元禄

Goto Takatoshi (Gotoo Takatoshi) 1968 - . Takatoshi Gotoh


Hasegawa Kai
1954 -

Hasegawa Kanajo 長谷川かな女 (1887 - 1969)

Hashimoto Takako 橋本多佳子 (1899-1963)
..... Takako Hashimoto, Death Poems

Hatano Soha (Sooha) 波多野爽波 (1923-1991)

Hideichi Oshiro Hideichi USA

Hino Sojo (1901-1956)

Hirose Izen 広瀬維然 (~正徳1年(1711)2月9日)

Hoshinaga Fumio 星永文夫  - (1933 - )

Hoshino Tsubaki (1930 - )

Hosomi Ayako (1907~1997)


Ichihara Tayo-Jo (1772 - 1865)

Iga Manko (Banko) 伊賀万乎(まんこ) (? - 1724, August 15)
and
伊賀土芳 Iga Tohoo / 服部土芳 Hattori Dohoo, Hattori Doho (1657 - 1730)

Iga Shoomon 伊賀蕉門 Basho students of Iga

Iida Ryuta (Iida Ryouta) 1920-2007
Iida Dakotsu, his father (1885 - 1962)

Imaizumi Sogetsu-ni and her husband, Tsunemaru
(Tsunemaru 1750 - 1810)

Inahata Teiko (1931 -)
President of the Japan Traditional Haiku Association

Inoue Shiro (Inoue Shiroo) (1742 - 1812)

Ishida Hakyo (Ishida Hakyoo) (1913-1969)Jinguuji Taikichi 神宮寺 泰吉 Jinguji Taikichi


Kagami Shikoo 各務支考 Kagami Shiko (1665 - 1731)

. Kanazawa haikai 金沢俳諧 Haikai circles in Kanazawa .

Kaneko Tohta (Kaneko Toota) 1919- and "Gendai Haiku"

Kato, Shuson Kato (1905-1993). Katoo Shuuson

Katsumi Jiryuu 勝見二柳 Katsumi Jiryu (1723 ?1722 -1803) Japan

Katsura Nobuko (1914 - 2004)

Kawabata Bosha (Kawabata Boosha, Bousha) (1897-1941)

Kawahigashi Hekigoto (Hekigodo) (1873-1937)

Kawai Chigetsu 川井智月 / 河合智月 ?(1634-1718)
Kawai Otokuni 川井乙州, her younger brother

Kawasaki Tenko (Tenkoo) Born 1927

Kikaku, Enomoto Kikaku (1661-1707) Takarai Kikaku

Kimura Hiroko 木村浩子 (1937 - )

Kitamura Kigin 北村季吟 June 15. 1623-1705

Kobayashi Issa (June 15, 1763 - January 5, 1828) ISSA

Koha (Kooha) 香波 "Fragrant Wave" (? - 1897、August 14)

Konishi Raizan 小西来山 1654 - 1716, October 3 or November 16)

Kubota Mantaro (Mantaroo) 久保田万太郎 (1889 - 1963)

Kubota Seifu 久保田成布 (1783 - 1848)
..... Kubota Shunkoo 久保田春耕, her husband
..... Kubota Toen 久保田兎圍, father of Shunko

Kuroda Momoko 黒田杏子 (b. 1938)

Kuroyanagi Korekoma 黒柳維駒
Kuroyanagi Shooha 黒柳召波 (1727 - 1771) (his father, both disciples of Buson)

Kusumoto Kenkichi 楠本憲吉 (1922‐1988)Maeda Fura 前田普羅 (1884~1954)

Masahide, Mizuta Masahide (1657-1723). 水田正秀(孫右衛門)

Masaki Yuuko, Yuko Masaki 正木 ゆう子 (1952 - )

Masaoka Shiki and Matsuyama
(Shiki : 17 September 1867 –19 September 1902)

Matsumoto Koyuu-Ni (18th c.) / Matsumoto Koyu-ni
..... Baba Songi 馬場存義

Matsumura Gekkei 松村月渓 - Goshun 松村呉春 (1752 - 1811) Disciple of Buson

Matsunaga Teitoku 松永貞徳 (1571-1653) The Teimon Haikai Group

Mayuzumi Madoka 黛まどか (July 31, 1965 -)
Mayuzumi Shu 黛執(まゆずみしゅう)

Mitsuhashi Takajo (1899-1972)

Mitsuhashi Toshio (1920–2001)

Miwa Suiu-Jo (1766 - 1846)

Miyake Shozan 三宅嘯山 Miyake Shoozan (1718 - 1801)

Miyasaka Shizuo 宮坂静生

Miyazawa Kenji Miyazawa (1896 - 1933)

Mizuhara Shūōshi (Shuuooshi, Shuuoushi) (1892-1981)

Mori Sumio (1919 - August 18, 2010)

Morikawa Kyoroku / Kyoriku 森川許六 (1656 - 1715)

Mukai Chine 向井千子 (? - 1688)
- - - - - sister of
Mukai Kyorai 向井去来 and Rakushisha Cottage 落柿舎 (1651 - 1704)

Murakami Kijoo, Murakami Kijō 村上鬼城 (1865-1938)

Murou Saisei (1889 - 1962)


Naito Meisetsu (Naitoo Meisetsu) (1847 - 1926)

Naito Joso (Naitoo Joosoo) (1662 - 1704)

Nakamura Kusatao 中村草田男 (1901-1983)

Nakamura Teijo 中村汀女 (1900-1988)

Nakaoka Toshio 中岡敏雄

Natsume Soseki 夏目漱石 (1867 – 1916)

Ninkoo 西岸寺任口 Saint Saiganji Ninko (1606 - 1686)

Nishiyama Soin and the Danrin School (Soo-In) 西山宗因, 談林派
(1605 - 1682)

Nomura Kiwao 野村喜和夫 (1951 - )

Nozawa Boncho 野沢 凡兆 (Nozawa Bonchoo, 1640? - 1714) and his wife Tome, Ukoo 羽紅Ochi Etsujin 越智越人 (1655 - 1739) / (1656 - 1730)

Ogawa Haritsu (1663~1747) Haiku Poet and Artist

Orimoto Kakyoo 織本花嬌 Orimoto Kakyo -(1736 - 1741)

Oohashi Ouhashi 大橋桜坡子 Ohashi Ohashi - (1895 - 1971)
- - - - - 大橋英次 Ohashi Hideji (Eiji)

Ooshima Ryoota 大島蓼太 Oshima Ryota (1718 - 1787)

Otagaki Rengetsu 太田垣 蓮月 (1791 - 1875) Waka poetess, nun Lotus Moon

Ozaki Hōsai 尾崎 放哉
Ozaki Hosai, Ozaki Hoosai (1885 - 1926)

Ozawa Minoru 小澤實 (1956 - )


Ransetsu, Hattori Ransetsu (1654-1707)Sakai Hoitsu 酒井抱一 Sakai Hooitsu (1761 - 1829)

Sakai Yamei 坂井野明 (1662-1713)

Sakurai Baishitsu 桜井梅室 (1769-1852)

Santoka Taneda Santoka (Taneda Santooka 種田山頭火 (1882-1940)

Sato Koroku (1874 - 1949)

Saito Sanki 西東三鬼 (Saitoo Sanki) (1900-1962)

Shayo (Shioe Shayoo) 潮江車要 Pupil of Matsuo Basho
and
Hamada Chinseki / Shadoo 浜田珍夕/珍碩(洒堂)
Yuutoo 膳所游刀 from Omi

Shiba Sonome 斯波園女 (1664-1726)

Shimosato Chisoku 下里知足 (1640 - 1704)

Shinohara Hosaku 篠原鳳作 Hoosaku (1905-1936)

Shoomon 蕉門 Shomon, Basho students, Basho's school
shoofuu 蕉風 Shofu, Basho-style haiku
shoomon jittetsu 蕉門十哲 Basho Jittetsu
The 10 most important disciples of Matsuo Basho

Shoso Otsuni / Shoosoo Otsuni 松窓乙二 Iwama Otsuni 岩間乙二. (1756 - 1823)

Shushiki (Shuushiki 秋色) (1668-1725). Ume Shuushiki (or O-aki or Ogawa Shushiki)
Her Husband is Kangyoku.

Sora, Kawai Sora 河合曾良 (1649 - 1710)

Soogi, Iio Soogi 飯尾 宗祇 Iio Sogi (1421―1502)

Sugita Hisajo (1890-1946)

Sugiyama Sanpu 杉山杉風 (Sampu) (1647 - 1732)

Sumitaku Kenshin  住宅顕信 (1961 - 1987)

Suzuki Masajo (1906-2003)

Suzuki Shizuko 鈴木しづ子 (1919 - ?)


Tachibana Hokushi (1665-1718)

Tada Chimako 多田智満子 (1930-2003)

Tagami Kikusha 田上菊舎 (1753-1826)
Tagami no Ama 田上尼(たがみのあま)The Nun Tagami

Takaha Shugyo 鷹羽狩行 Takaha Shugyoo (1930, October 5 - )

Takahama Kyoshi 高浜虚子(1874 - 1959)

Takahashi Awajijo 高橋淡路女 (1890 - 1955)

Takakuwa Rankoo 高桑闌更 Takakuwa Ranko
(1727 - 1799) or (1726-1798) and
- Bashoo doo 芭蕉堂 Basho Do Hall - Higashiyama, Kyoto

Takano Sujuu (Takano Suju) (1893 - 1976)

Takaya Soshu 高屋窓秋 Takaya Sooshuu (1910-1999)

Takebe Socho 建部巣兆 Takebe Soochoo (1761-1814)

Takeshita Shizunojo 竹下しづの女 (1887 - 1951)

Takiguchi Susumu 滝口進 World Haiku Club, World Haiku Review

Tan Taigi (1709 -1771)

Taneda Santoka (1882-1940)  Santooka and Sake

Tomiyasu Fusei (Fuusei) (1885 - 1979)

Tsuboi Tokoku 坪井杜国 (? - 1690) - 万菊丸 Mangikumaru.

Tsubouchi Nenten (1944 - )

Tsukamoto Jooshu 塚本如舟 Joshu
(? - 1724) at Shimada-juku 島田宿

Tsukushi Bansei 筑紫磐井
(1950, January 14 - )


Uchida Hyakken 内田百間 May 29, 1889 — April 20, 1971

Ueda Akinari (1734 - 1809)

Uejima Onitsura (1660-1738) Ueshima Onitsura

Usuda Aroo 臼田亜浪 (1879-1951) Aro Usuda


Yaba, Shida Yaba 志太野坡 - (Shida Yaha) 志太野波 (1662 - 1740)

Yamaguchi Seishi (1901 - 1994)

Yamaguchi Seison (1892 - 1988)

Yamaguchi Sodoo 山口素堂 Yamaguchi Sodo (1642 - 1716)

Yamazaki Naoko 山崎 直子 (1970 - )

Yamazaki Sokan 山崎宗鑑 Yamazaki Sookan (1465 - 1553)

Yasuhara Teishitsu (1610-73)

Yoshino Yoshiko 吉野義子 (1915 - )For the detailed LIST CLICK HERE !:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

.................... About Japanese Names


The names of sons in an old family were often very simple

Eldest, second, third ... Taroo 太郎, Jiroo 次郎, Saburo 三郎

Girls were named the same way

choojo 長女, jijo 次女, sanjo 三女

When a married woman lost her husband, she often shaved her hair and joined a monastery, taking on the name ending of NI 尼, nun.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Woman Haiku Poets 女性俳句の世界Well, Takahama Kyoshi called their works "kitchen haiku" !

高浜虚子が「台所俳句」を提唱した大正時代.
daidokoro haiku

. WKD : kitchen and haiku .

- reference - 台所俳句 -

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Japanese women poets: an anthology
By Hiroaki Sato / googlebooks


Ogawa Shoofu (1633 - 1698)
Taniguchi Denjo (? - 1779)
Ema Saikoo (1787 - 1861)
Kamei Shookin (1798 - 1857)
Hara Saihin (1798 - 1859)

Takahashi Gyokushoo (1802 - 1868)
Yanagawa Kooran (1804 - 1879)
Furukawa Kasane (1808 - 1830
Sakuma Tachieko (1814 - 1861)

Takeshita Shizunojo (1887-1951)
Ishibashi Hideno (1909-1947)

. Tsuda Kiyoko 津田清子 (b. 1920)  

Uda Kiyoko 宇多喜代子 (b. 1935)

Tsuji Momoko (b. 1945)

Katayama Yumiko (b. 1952).. Far beyond the Field:
Haiku by Japanese Women .

by Makoto Ueda, googlebooks


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Still to come

Abe Kanichi 阿部完市
1928-

Emori Getsukyo, Emori Gekkyo 江森月居(えもり げつきよ)
宝暦六年(1756)~文政七年(1824) (1756 - 1824)
. The grave of Gekkyo . Disciple of Buson

Hagiwara Seisensui 荻原井泉水 (hagihara)
1884-1976 - pen name of Ogiwara Tōkichi

. Hara Sekitei 原石鼎 .
1886-1951

Hori Bakusui 堀麦水(ほり ばくすい)
享保三年(1718)~天明三年(1783)

Ichihara Tayojo 市原多代女(いちはら たよじょ)
安永四年(1775)~慶応元年(1865)

Imaizumi Tsunemaru 今泉恒丸(いまいずみ つねまる)
寛延三年(1750)~文化七年(1810)

Inoue Shiroo 井上士朗(いのうえ しろう)
寛保二年(1742)~文化九年(1812)

Isaoka Gantoo 砂岡雁宕(いさおか がんとう)
生年不詳~安永二年(1773)


Katoo Gyootai 加藤暁台(かとう ぎょうたい)
享保十七年(1732)~寛政四年(1792)

Katoo, Kato Ikuya 加藤郁乎
1929-

Kawahara Biwao 河原枇杷男
1930-

Kawakami Fuhaku 川上不白(かわかみ ふはく)
享保四年(1719)~文化四年(1807)

Kaya Shirao 加舎白雄(かや しらお)
元文三年(1738)~寛政三年(1791)

Kitsukawa Gomei 吉川五明(きつかわ ごめい)
享保十六年(1731)~享和(1803)

Kurita Chodoo 栗田樗堂(くりた ちょどう)
(1748)~文化十一年(1814)

Kuroyanagi Shooha 黒柳召波(くろやなぎ しょうは)
享保十二年(1727)~明和八年(1771)

Kyuu Shigyoo 宮紫暁(きゅう しぎょう)
延宝二年(1745)~享和二年(1802)


Matsuoka Seira 松岡青蘿(まつおか せいら)
元文五年(1740)~寛政三年(1791)


Matsuse Seisei 松瀬青々 (1869 - 1937 ?1939))
〔本名、弥三郎。別号、無心 , 老葉峰〕
- TWENTIETH CENTURY JAPANESE PHILOSOPHICAL HAIKU
- by Hugh Bygott

Tr. by Gabi Greve

Mimura Junya 三村純也 (1953 - )

Mine Ryooshoo 峯寥松(みね りょうしょう)
宝暦十二年(1762)~天保三年(1832)

Miura Chora 三浦樗良(みうら ちょら)
享保十四年(1729)~安永九年(1780)

Mizoguchi Somaru 溝口素丸(みぞぐち そまる)
正徳三年(1713)~寛政七年(1795)


Nagata Kooi 永田耕衣
1900-1997


Nakatsuka Ippekiro (Nakatsuka) 中塚一碧楼
1887-1946

Narita Sookyuu 成田蒼きゅう(なりた そうきゅう)
宝暦十年(1760)~天保十三年(1842)

Natsuishi Banya 夏石番矢
1955-
Banya, Haiku tr. by Gabi Greve


Natsume Seibi 夏目成美 of Edo
寛延二年(1749)- 文化十三年(1816)


Oono Rinka 大野林火 Ono Rinka (1904~1982)
- Translations in the WKD -


Sahara Oifusa 佐藤鬼房
1919-2002

Settsu Sachihiko 摂津幸彦
1947-1996

Shiba Fukio 芝不器男
1903-1930

Shimizu Itsubyoo 清水一瓢(しみず いつびよう)
明和七年(1770)~天保十一年(1840)

Suzuki Murio 鈴木六林男
1919-2004

Suzuki Michihiko 鈴木道彦(すずき みちひこ)
宝暦七年(1757)~文政二年(1819)


Tagawa Hooroo 田川鳳郎(たがわ ほうろう)
宝暦十二年(1762)~弘化二年(1845)


Takahashi Ichigu 高橋一具(たかはし いちぐ)
安永九年(1780)~嘉永六年(1853)

Takai Kitoo 高井几菫(たかい きとう)
寛保元年(1741)~寛政元年(1789)

TakakuwaRankoo 高桑蘭更(たかくわ らんこう)
享保十一年(1726)~寛政十年(1798)

Takayanagi Jushin 高柳重信
1923-1983

Takayanagi Sootan 高柳荘丹(たかやなぎ そうたん)
享保十九年(1734)~文化十四年(1817)

Tani Sogai 谷素外(たに そがい)
享保二年(1717)~文化六年(1809)

Tatebe Soochoo 建部巣兆(たてべ そうちょう)
宝暦十一年(1761)~文化十一年(1814)

Tomizawa, Tomisawa Kakio 富沢赤黄男
1902-1962


Watanabe Hakusen 渡辺白泉
1913-1969

Watanabe Suiha 渡辺水巴
1882-1946

Yagi Mikajo 八木三日女(やぎみかじょ)
1924 -
http://gendaihaiku.com/mikajo/index.html

Yasui Koji 安井浩司
1936-

Yokoi Yayuu 横井也有(よこい やゆう)
元禄十五年(1702)~天明三年(1783)


. Yoshiwake Tairo 吉分大魯(よしわけ たいろ) .
享保十五年(1730)~安永七年(1778)
吉分為虎List of haijin

ABC List wikipediaHitomi Enkichi Tomei 人見 圓吉 東明
1883 -1974


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Binard, Arthur Binard アーサビナード

L. A. Davidson, USA

Keene, Donald Keene

Herman Van Rompuy President of the European Council


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


............... WKD SAIJIKI

Memorial Days of Famous People

Many of the haiku poets above are included here.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


For a more detailed LIST CLICK HERE !


. WKD . Gendai . Modern Haiku   


Back to the Worldkigo Index


Back to
TOP of this BLOG

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1/01/2016

Nenga 2016

.

1/10/2015

Takeshita Shizunojo

[ . BACK to WORLDKIGO TOP . ]
. Introducing Japanese Haiku Poets .
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Takeshita Shizunojo 竹下しづの女 (1887 - 1951)Born in Fukuoka. Married and had two boys and 3 girls. While bringing up the kids she wrote haiku. Her teachers were 吉岡禅寺洞 Yoshioka Zenjido and 高浜虚子 Takahama Kyoshi.
She became a member of ホトトギス Hototogisu in 1928.

It was the golden age of Female Haiku Writers. 女流黄金時代 杉田久女・長谷川かな女

One of her best-known haiku

短夜や乳ぜり泣く児を須可捨焉(すてつちまおか)

this short night -
shall I throw away my baby
crying for milk ?


© More in the WIKIPEDIA !


Far Beyond the Field: Haiku by Japanese Women
edited by Makoto Ueda
Takeshita Shizunojo was one of the few women haiku poets to appear in the early years of modern Japan. Wives, at that time, were responsible for nearly all domestic matters. With a husband and five children, home life was extremely busy and oppressive for her.”, . . . . .

- source : books.google.co.jp -


Japanese Women Poets: An Anthology: An Anthology
Hiroaki Sato
..... on the spring lawn Takeshita Shizunojo (1887–1951) A member of Hototogisu, Takeshita Shizunojo formed the Students Haiku Association while

- source : books.google.co.jp -

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- quote -
Takeshita Shizunojo (jap. 竹下 しづの女;
* 19. März 1887 in Yukuhashi; † 3. August 1951 in Fukuoka),
eigentlich Takeshita Shizuno (竹下 静廼), war eine japanische Haiku-Dichterin der Vorkriegszeit.
Leben

Takeshita Shizunojo wurde am 19. März 1887 als erste Tochter des Dorfschulzen Takeshita Hōkichi (竹下 宝吉) und dessen Frau Fuji (フジ) im Dorf Hieda (heute ein Teil der Stadt Yukuhashi), Präfektur Fukuoka geboren.

Aufgrund der Stellung ihres Vaters erhielt sie eine gute Erziehung. 1903, 16-jährig, besuchte sie die pädagogische Frauenlehranstalt in Fukuoka und wurde dort von Suematsu Bōyasu (末松房泰) in Prosa-Literatur, japanischen Waka und chinesischer Dichtung unterwiesen.

Nach ihrem Abschluss wurde sie nach Station an der Kubo-Grundschule in der Provinz Miyako und der Hieda-Grundschule schließlich an der Kokura-Pädagogikschule Hilfslehrerin.

Im Jahre 1912, als sie 25 Jahre alt war, heiratete sie Mizuguchi Hanzō (水口伴蔵), der zugleich in die Familie Takeshita aufgenommen wurde, und zog nach Fukuoka, wo ihr Mann Hanzō an der Landwirtschaftsschule als Lehrer beschäftigt war. Sie schenkte fünf Kindern, zwei Söhnen und drei Töchtern, das Leben.

1919, als sie 32 Jahre alt war, begann sie, Haiku zu schreiben, und wurde von Yoshioka Zenjidō (吉岡 禅寺洞), dem Herausgeber der Zeitschrift Amanogawa (天の川, dt. „Milchstraße“, wörtl. „Himmelsfluss“) unterwiesen. Später wurde sie die Schülerin von Takahama Kyoshi und als neues Mitglied im Kreis der Haiku-Zeitschrift Hototogisu vorgeschlagen und aufgenommen.

1933, als Shizunojo 46 Jahre alt war, verstarb Hanzō plötzlich an einer Gehirnblutung, woraufhin sie ihre Kinder als Bibliothekarin in der Präfekturbibliothek versorgte. Nach dem Verlust ihres Mannes widmete sie sich mehr noch als zuvor der Haiku-Dichtung.

1937 leitete sie die von ihrem ältesten Sohn Yoshinobu (吉信) während dessen Schulzeit ins Leben gerufene Zeitschrift Seisōken (成層圏, dt. „Stratosphäre“). Später nahm auch Nakamura Kusatao an der Leitung der Zeitschrift teil, die Kaneko Tōta und andere große Talente auf den Weg brachte.

Im 14. August 1945, als der Zweite Weltkrieg auch für Kaiserreich Japan mit einer Niederlage endete, starb Yoshinobu im jungen Alter von 31 Jahren an Tuberkulose. Shizunojo war zu diesem Zeitpunkt 58 Jahre alt.

Zudem verlor sie einen großen Teil der Felder, die sie von ihrem Großvater geerbt hatte, durch Bodenreformen. Um das noch verbleibende Land, das etwa fünf Hektar umfasste, zu bewahren, errichtete sie eine kleine Hütte auf dem Feld und widmete sich dem Reisanbau. Den geernteten Reis sandte sie ihren Kindern nach Fukuoka und kümmerte sich zugleich um ihre altersschwache Mutter.

1949 begann sie, die Haiku-Gemeinschaft der Universität Kyūshū zu leiten, eine Tätigkeit, die sie bis zuletzt fortführte. Sie starb am 3. August 1951, 64 Jahre alt, im Universitätskrankenhaus von Kyūshū infolge der Verschlechterung einer Nierenkrankheit, das der sie bereits lange Jahre gelitten hatte.

Ihre letzte Ruhe fand sie bei ihrem Ehemann und ihrem ältesten Sohn. Auf dem Grabstein sind die Worte Ryokuin ya (緑陰や, dt. „Oh, der Schatten des Grüns“) zu lesen.

- source : wikiwand.com/de -


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
人絹の鳥追笠の朱ケの紐
jinken no torioigasa no shuke no himo

the vermillion cord
from artificial silk
of the Bird-Chasing straw hat

Tr. Gabi Greve

. tori oi (tori-oi) 鳥追 Torioi "Chasing away the birds" .

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

書初やをさなおぼえの万葉歌
kakizome ya osana oboe no manyooka

first calligraphy writing -
a poem of the Manyo-Shu
from my childhood memory

Tr. Gabi Greve


. kakizome 書初め first calligraphy of the year.
On January 2, people take the brush for the first time in the New Year.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

kosaku sogi ni kakawari mo naku ine to naru

unconcerned
with the tenant farmers’ dispute
rice plants have grown


- source : Shaanik Nomad -


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Japanese Reference

竹下 しづの女


*****************************
Related words

***** Introducing Japanese Haiku Poets 


[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
- #haikupoet -
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1/06/2015

Ohashi Ohashi

[ . BACK to WORLDKIGO TOP . ]
. Introducing Japanese Haiku Poets .
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Oohashi Ouhashi 大橋桜坡子 ( おおはし おうはし ) Ohashi Ohashi
(1895 - 1971) - オオハシ オウハシ
明治28(1895)年6月29日 - 昭和46(1971)年10月31日


Memorial Stone at Sumiyoshi Shrine 住吉大社.


source:  sumiyoshi-web-expo/1-ouhako-kuhi 遊邑舎

His real name was 大橋英次 Ohashi Hideji (Eiji)
Born in Shiga. Whith 22 years he met Takahama Kyoshi and became his lifelong disciple.
Member of ホトトギス Hototogisu and 山茶花 Sazanka.
Editor of the Haiku Magazine 雨月.

His son is 大橋晄 Ohashi Akira
His daughter is the poet 大橋敦子 Ohashi Atsuko, born 大正13年4月18日.

His haiku collections:

「雨月」「引鶴」「龍の玉」「鶴唳」「大橋桜波子全句集」
随筆「双千鳥」
大橋桜坡子俳話集

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::大正の大阪俳壇 Osaka Haiku Group in the Taisho Period


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

唐草の色なくなりし蒲団かな
karakusa no iro nakunarishi futon kana

the Karakusa color
of my bedding
is slowly fading away . . .This is a zabuton 座布団 seating cushion.

. futon 布団、蒲団 quilted bedding .
- - kigo for all winter - -

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ohashi Atsuko 大橋敦子 (1924 - 2014)

A white swan
reflecting back the sunlight
with its whole body


- source : haikuspirit.org -


生涯を風に随順して芒
shôgai o kaze ni zuijunshite susuki

throughout a lifetime
it follows the wind obediently
a pampas grass


- source : Fay Aoyagi -


- reference : 大橋敦子 -


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Japanese Reference

大橋 桜坡子

*****************************
Related words

***** Introducing Japanese Haiku Poets 


[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
- #ohashiohashi -
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

12/29/2014

Memorial Days Spring BACKUP

[ . BACK to WORLDKIGO TOP . ]

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Memorial Days of Famous People - Original
with more linksLike all kigo,

these memorial day kigo are embedded in the flow of things, the changes of the seasons ...

We remember a person of the past,
honor him today with a poem and
hope for him to be "alive" in the future of mankind

... in the endless flow of time,
the timeless flow of things ...
(whatever you tend to call it).

.............................................................................SPRING SAIJIKI


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

   

CLICK for more photos
AKAHIKO, Shimaki Akahiko 島木赤彦 (しまき あかひこ)
1876年(明治9年)12月17日 - 1926年(大正15年)3月27日 March 27)
Akahiko Ki 赤彦忌 (あかひこき)
Shimaki Akahiko GOOGLEANGO, Sakaguchi Ango 坂口 安吾
February 17. 1906 - 1955) Novelist
Ango Ki 安吾忌 (あんごき)
Ango Sakaguchi / FACTSBRIGID, Saint Brigid Ireland
St. Brigid (or Bridget, Brighid, Bridgid or Bríd)
February 1.


BUDDHA Shakyamuni Birthday
Kanbutsu E 潅仏会 and many more kigoCHIKUREI, Tsunoda Chikurei 角田竹冷
March 20. 1856-1919, Haiku Poet.
Chikurei Ki 竹冷忌 (ちくれいき)
Choousoo Ki 聴雨窓忌(ちょううそうき)FUKIO, Shiba Fukio 芝不器男
February 24. 1903年(明治36年)4月18日 - 1930年(昭和5年)2月24日)Haiku Poet in Matsuyama.
Fukio Ki 不器男忌 (ふきおき)
Shiba Fukio / LINKSGENSEI, Saint Gensei, Gensei Shoonin 元政上人

1623―1668)April 28.
Gensei Ki 元政忌 (げんせいき)GETTO, Aoki Getto 青木月斗
March 13. 1879–1949). Haiku poet.
Getto Ki 月斗忌 (げっとき) Getto memorial dayGIOO, Gio 祗王 the dancer Gio, mistress of Kiyomori
kigo for mid-spring
Gioo Ki 妓王忌 (ぎおうき)
Gioo Ki 祗王忌(ぎおうき)GYOKI Bosatsu Gyooki, Gyōki 行基菩薩
Gyooki Mairi 行基参, Gyooki moode 行基詣,
Gyooki Bosatsu-ki 行基菩薩忌 Memorial Day
... also Nozaki Pilgrimage, JapanHITOMARU, Kakimoto Hitomaru,
Kakinomoto no Hitomaro (柿本 人麻呂)
Poet, c. 662 - 710. included in the Man'yōshū Poetry Collection
Hitomaru Ki 人丸忌 (ひとまるき)
Hitomaru Ki 人麿忌(ひとまろき)
Hitomaru Matsuri 人丸祭(ひとまるまつり)
Kakinomoto no Hitomaro / FACTSHONEN (Hoonen Shoonin) 法然上人
Gyoki 御忌, Gyoki Moode 御忌詣 
..... Hoonen Ki 法然忌 (ほうねんき)
..... Gyoki Ceremony, Gyoki e 御忌会 
Enkoo Ki 円光忌(えんこうき)
Gyoki no tera 御忌の寺(ぎょきのてら)Temple with a memorial ceremony for Honen
Gyoki no kane 御忌の鐘(ぎょきのかね)Ringing the bell for Honen
Bentoo hajime 弁当始め(べんとうはじめ)First eating of a Lunch Box
Ishoo kurabe 衣裳競べ(いしょうくらべ)Competition of Costumes
Gyoki kosode 御忌小袖(ぎょきこそで)Festive Kimonos for Honen Competition
Kyoo no himotoki 経の紐解(きょうのひもとき)Openeing the knots of the Sutras
Yugyoo-Ji Kaisan-Ki 遊行寺開山忌 Memorial Day of the Founder of Temple Yugyoo-JiHOOSAI, Ozaki Hoosai, Ozaki Hosai
20 January 1885 - 7 April 1926
Hoosai Ki 放哉忌 (ほうさいき)


HYAKKEN, Uchida Hyakken 内田百間
May 29, 1889—April 20, 1971.
Hyakken Ki 百閒忌 (ひゃっけんき)
Hyakki-En Ki 百鬼園忌(ひゃっきえんき)
Mokuren Ki 木蓮忌(もくれんき)
WKD : Hyakken Uchida HyakkenINGEN 隠元
Ingen Ryuuki, 隠元隆き, 隠元隆琦(いんげん・りゅうき)
文禄元年11月4日(1592年12月7日) - 寛文13年4月3日(1673年5月19日)
Chinese Name: Yin-yuan Longqi
Ingen-Ki 隠元忌 (いんげんき)JAYANTI, Ambedkar Jayanti, Birthday India.JOOSOO, Naitoo Joosoo 内藤丈草
April 24. 寛文2年(1662年) - 宝永元年(1704年)
One of the 10 important disciples of Basho.
Joosoo Ki 丈草忌 (じょうそうき)
Naito Joso / FACTSKAFUU, Nagai Kafu 永井 荷風
December 4, 1879 - April 30, 1959. Novelist
Kafuu Ki 荷風忌 (かふうき)
Nagai Kafu / FACTSKANOKO, Okamoto Kanoko 岡本かの子
1 March 1889 - 18 February 1939. Author, tanka poet and Buddhism scholar.
Kanoko no ki かの子忌 (かのこき)
Kanoko Okamoto / FACTSKANZOO, Uchimura Kanzo 内村鑑三
26 March 1861 – 28 March 1930.
Japanese author, Christian evangelist, and the founder of the Nonchurch Movement (Mukyōkai) of Christianity
Kanzoo Ki 鑑三忌 (かんぞうき)
Uchimura Kanzō / FACTSKENKOO, Yoshida Kenko 吉田兼好
1283?–1350?)
弘安6年(1283年) - 観応元年/正平5年4月8日(1350年5月14日)
Autor of Tsurezuregusa 徒然草 Essays in Idleness.
Kenkoo Ki 兼好忌 (けんこうき)
KIKAKU, Enomoto Kikaku
(1661-1707) Tarai Kikaku 宝井基角
Kikaku Ki 基角忌 (きかくき)
Shinshi Ki 晋子忌(しんしき)
Shinoo Ki 晋翁忌(しんおうき)KOBO DAISHI, Kukai (Kooboo Daishi, Kuukai)  弘法大師 空海
Kuukai-Ki 空海忌 Kukai-Ki
..... Miei-Ku 御影供 Memorial Service for Kobo Daishi
Shoo Miei-Ku 正御影供(しょうみえいく), Mieku みえく
Miei koo 御影講(みえいこう)
Kooboo Ki 弘法忌(こうぼうき), Kuukai Ki 空海忌(くうかいき
Kooboo San 弘法さん(こうぼうさん)
O koromo gae 御衣替(おころもがえ)
O koromo i 御衣井(おころもい)、
三弘法詣(さんこうぼうまいり)
o muro mairi 御室詣(おむろまいり)
Takao san moode 高雄山女詣(たかおさんおんなもうで)KOOETSU, Hon'ami Koetsu 本阿弥光悦
1558-1637 - craftsman, potter, lacquerer, and calligrapher
Kooetsu Ki 光悦忌 (こうえつき)
Honami Koetsu / FACTS
. KOMACHI, Ono no Komachi 小野 小町 or おののこまち .
c. 825 — c. 900. Waka Poetess and Beauty
Komachi Ki 小町忌 (こまちき)
Ono no Komachi Ki 小野小町忌(おののこまちき)
KOOTAROO, Takamura Kotaro 高村 光太郎
March 13, 1883 – April 2, 1956). Poet and sculptor
Kootaroo Ki 光太郎忌 (こうたろうき)
Rengyoo Ki 連翹忌(れんぎょうき)
Kōtarō Takamura / FACTSKUBUTSU, Ootani Kubutsu, 大谷句仏
otani Koen. Ootani Kooen 大谷光演(おおたに こうえん)
February 6. 1875年(明治8年)2月27日 - 1943年(昭和18年)2月6日)
Priest at Higashi Honganji/Kyoto. Haiku poet.
Kubutsu Ki 句仏忌 (くぶつき)
Otani Kubutsu / LINKSKYOSHI, Takahama Kyoshi 高浜 虚子
(22 February 1874 — 8 April 1959)
Kyohsi Ki 虚子忌 (きょしき )
Chinju Ki 椿寿忌(ちんじゅき)MEISETSU, Naito Meisetsu, Naitoo Meisetsu 内藤鳴雪
Naito Meisetsu and Daruma san /Memorial Day of Meisetsu
February 20. 1847 - 1926. Haiku Poet of the Meiji Period. 
Meisetsu Ki 鳴雪忌 (めいせつき)
"Old Plum Tree Day", Roobai Ki 老梅忌(ろうばいき)MOKICHI, Saitoo, Saitō Mokichi 斎藤茂吉
1882年5月14日(戸籍では7月27日) - 1953年2月25日 February 25)
Tanka Poet.
He was the family doctor of Ryūnosuke Akutagawa and assisted in his suicide.
Mokichi Ki 茂吉忌 (もきちき)OOISHI Kuranosuke and the 47 Ronin
February 4. Chushingura. Oishi Kuranosuke
Ooishi Ki 大石忌 (おおいしき)


O-KUNI, Izumo no O-Kuni 出雲の阿国,
Kabuki Theater ... 歌舞伎
(1572?-?) Dancer.
main founder of kabuki theater. She was believed to be a miko shrine maiden at the Grand Shrine of Izumo who began a new style of dance in the dry riverbeds of Kyoto.
Okuni Ki お国忌 (おくにき)
Okuni Ki 阿国忌(おくにき)
Izumo no Okuni / FACTS
PATRICK, Saint Patrick Ireland
March 17.
Christian missionary and is the patron saint of Ireland.
PICASSO, Pablo Ruiz Picasso
(October 25, 1881 – April 8, 1973), Spain. PainterRENNYO, Saint Rennyo 蓮如
(1415-1499) 8th abbot of the Jōdo Shinshū sect.
Rennyo-Ki 蓮如忌 (れんにょき)
Yoshizaki moode 吉崎詣(よしざきもうで)
Rennyo / FACTS
. The Pine Tree of Priest Rennyo at Morinomiya .
RIKYUU, Sen no Rikkyu 千利休 Sen Rikyu
1522 - April 21, 1591. Tea Master
Rikyuu Ki 利休忌 (りきゅうき)
Sooeki Ki 宗易忌(そうえきき)
Rikyuu Ki 利久忌(りきゅうき)RYOKAN (Ryookan) 良寛
1758-1831. One of the best known monk-poets. Nickname: Great Fool、Taigu 大愚
Ryookan Ki 良寛忌 (りょうかんき)SAIGYO, Saigyo Hooshi (西行法師)
Saigyoo Ki 西行忌 (さいぎょうき)
Saigyo Hooshi (西行法師) and the Cherry Blossoms
En-I Ki 円位忌(えんいき)SAIMARO, Shiigamoto Saimaro 椎本才麿 (しいがもとさいまろ)
(1656-1738) Poet from Osaka
Saimaro Ki 才麿忌 (さいまろき)SAISEI, Murou Saisei 室生犀星
March 26. 1889年(明治22年)8月1日 - 1962年(昭和37年)3月26日)
Poet and novelist.
Saisei Ki 犀星忌 (さいせいき)SANETOMO, Minamoto no Sanetomo (源 実朝)
September 17, 1192 – February 13, 1219, r. 1203–1219)
third shogun of the Kamakura shogunate
Sanetomo Ki 実朝忌 (さねともき)
Kingai Ki 金槐忌(きんかいき)、
Kamakura Daijin Ki 鎌倉右大臣忌(かまくらうだいじんき)
Minamoto no Sanetomo and KamakuraSANKI, Saitoo Sanki 西東三鬼
1900年(明治33年)5月15日 - 1962年(昭和37年)4月1日)Haiku Poet
三鬼忌 (さんきき)
Saitoo Ki 西東忌(さいとうき)
Sanki no Ki三鬼の忌(さんきのき)
 Saito Sanki and Shinko HaikuSANTEI 三汀忌, Kume Santei 久米三汀
Masao Kume (久米正雄)
February 29. 1891 - 1925. Writer of the Meiji Period.
Santei Ki 三汀忌 (さんていき)
Bikushoo Ki 微苦笑忌(びくしょうき)
Kaidoo Ki 海棠忌(かいどうき)
Kume Masao / FACTS
SEIGETSU, Murakami Seigetsu 村上霽月
Murakami Hantaroo
February 15.1869-1946 Haiku poet of the Meiji period.
Seigetsu Ki 霽月忌 (せいげつき)
Murakami Seigetsu / LINKSSHOTOKU TAISHI Shootoku Taishi 聖徳太子
Shooryoo-E 聖霊会 Memorial Ceremonies for
Shootoku Taishi 聖徳太子 (Shotoku Taishi) and Daruma san in Japan !
Taishi Memorial Service, Taishi E 太子会 (たいしえ)
Prince Shōtoku (聖徳太子, Shōtoku Taishi, 573–621), also known as Prince Umayado (厩戸皇子, Umayado no ōji) / FACTSSHOOYOO, Tsubouchi Shoyo 坪内 逍遥
(May 22, 1859 - February 28, 1935) Tsubouchi Shōyō
Japanese author, critic, playwright, translator and editor
Shooyoo Ki 逍遙忌 しょうようき
Tsubouchi Shoyo / FACTSSHUNKAN, Priest Shunkan 俊寛
1143-79), Death Day - April 22,
There is a famous Noh Play with his name.
Shunkan-Ki 俊寛忌 (しゅうかんき)
Shunka Memorial Service on the 17 and 22 of each month
..... Shunkan Hooyoo (俊寛法要)
Shunkan / FACTSSOOIN, Nishiyama Soin 西山宗因
March 28. 1605, Higo Province, Japan, died May 5, 1682, Kyoto)
慶長10年(1605年) - 天和2年3月28日(1682年5月5日)
Renga Poet of the early Edo Period.
Sooin Ki 宗因忌 (そういんき)
Saioo Ki 西翁忌(さいおうき)
Baioo Ki 梅翁忌(ばいおうき)
Nishiyama Soin and the "Danrin School" Danrin-Ha 談林派SOOKYUU, Narita Sookyuu 成田蒼虬, 成田蒼磊
March 13. Haiku Poet of the late Edo Period. 成田蒼きゅう
Second inhabitant of the Basho-An.
Sookyuu Ki 蒼虬忌 (そうきゅうき)SUGAWARA no Michizane, Tenjin 菅原道真
(845 - March 26, 903), also known as Kan Shōjō (菅丞相)
Kitano Natane Goku 北野菜種御供 (きたのなたねごく)
Kitano Baikasai 北野梅花祭(きたのばいかさい)Kitano Plum Blossom Ceremony
... Baika Goku 梅花御供(ばいかごく)
Tenjin Goki 天神御忌(てんじんごき)、
Michizane-Ki 道真忌(みちざねき)
Sugawara no Michizane / FACTSTAKASHI, Nagatsuka Takashi 長塚節(ながつか たかし)
February 8. 1879年4月3日 - 1915年2月8日)Poet.
Takashi Ki 節忌 (たかしき)
Takashi Nagatsuka / FACTS


TAKIJI, Kobayashi Takiji 小林 多喜二
October 13, 1903–February 20, 1933. Author of proletarian literature.
Takiji Ki 多喜二忌 たきじき
Takiji Kobayashi / FACTSTAKUBOKU, Ishikawa Takuboku 石川 啄木
February 20, 1886–April 13, 1912. Poet
Takuboku Ki 啄木忌 (たくぼくき)TATSUJI, Miyoshi Tatsuji 三好達治
23 August 1900 – 5 April 1964), poet, literary critic, and literary editor
Tatsuki Ki 達治忌 (たつじき)
Miyoshi Ki 三好忌(みよしき)
"Sea Gull Day", Kamome Ki 鴎忌(かもめき)
Tatsuji Miyoshi / FACTSUKON, Takayama Ukon 高山右近
(1552 - February 4, 1615),Dom Justo Takayama
Christian Feudal Lord in the Early Edo Period
Ukon Ki 右近忌 (うこんき)
Takayama Ukon Ki 高山右近忌(たかやまうこんき)
Dom Justo Takayama / FACTSUMEWAKAMARU 梅若丸
UMEWAKA Memorial Day and Temple Mokubo-Ji
木母寺(もくぼじ) and Legend of Umewakamaru 梅若丸伝説
Great Amida Prayer Ceremony (Mokuboji dainenbutsu 木母寺大念仏)
Umewaka Ki 梅若忌 (うめわかき)
Umewasa Matsuri Festival 梅若祭(うめわかまつり)
Umewaka no namida ame, rain of tears
..... 梅若の涙雨(うめわかのなみだあめ)、
umewasasama 梅若様(うめわかさま)
Umewaka goto梅若ごと(うめわかごと)
Koto no hi ことの日(ことのひ)
Koto Matsuri こと祭(ことまつり)Saint VALENTINE Italia
St. ValentineYABA, Shida Yaba 志太野坡 - (Shida Yaha) 志太野波
[1662~1740]One of the 10 important disciples of Basho.
Yaba Ki 野波忌 (やばき) / 野坡忌YASUNARI, Yasunari Kawabata 川端 康成
14 June 1899 - 16 April 1972) Writer
Yasunair Ki 康成忌 (やすなりき)
Yasunari Kawabata / FACTSYOSHINAKA, Kiso Yoshinaka 木曾義仲
,
War Lord. 1154 - 1184. Minamoto no Yoshinaka 源義仲
Yoshinaka Ki 義仲忌 (よしなかき)
(and more about Tomoe Gozen 巴御前)YUUGIRI, Yugiri, "Evening Mist"
famous character in the Genji Monogatari
Yuugiri Ki 夕霧忌 (ゆうぎりき)


ZENDOO Daishi 善導大師
Priest Shan-tao from China. (613 - 681, March 24)
Pure Land Sect of Buddhism.
Zendoo-Ki (善導忌)
Statue of Zendo Daishi at Komyo-Ji, Kamakura
Statue of Zendo Daishi at Komyo-Ji, Kamakura

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::*****************************
BACK TO

. Introducing Japanese Haiku Poets  


***** Saijiki of Famous People

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

12/28/2014

Memorial Days Summer BACKUP

[ . BACK to WORLDKIGO TOP . ]

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Memorial Days of Famous People

SUMMER SAIJIKIORIGINAL is here

. Memorial Days - Summer .


. Darumapedia - PERSONS - main index .


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

backup onlyAKIKO, Yosano Akiko 与謝野 晶子(よさの あきこ)
7 December 1878 - 29 May 1942. Poet, pioneering feminist, pacifist, and social reformer
Akiko Ki 晶子忌 (あきこき)
Akiko Yosano / FACTS
- Toyotama Tsuno und Yosano Akiko - alias Manfred HausmannAKINARI, Ueda Akinari, Ueda Shūsei (上田 秋成)
June 27. July 25, 1734, Osaka - August 8, 1809, Kyoto)
author, scholar, and waka poet
Akinari Ki 秋成忌 (あきなりき)
Ueda Akinari / FACTSBOOSHA, Kawabata Bosha, 川端茅舎
July 17. 1897年8月17日 - 1941年7月17日
Haiku Poet.
Boosha Ki 茅舎忌 (ぼうしゃき)
Curie, Madame Curie
(7 November 1867 – 4 July 1934)
Kyurii fujin sai キュリー夫人祭 (きゅりーふじんさい)
Kyuri ki キュリー忌(きゅりーき) / Kyuurii ki キュウリー忌DENGYOO Daishi Saichoo 伝教大師最澄
(766-822). Priest
Dengyoo-E 伝教会DOPPO, Kunikida Doppo 国木田 独歩(くにきだ どっぽ)
15 July 1871 – 23 June 1908
明治4年7月15日(1871年8月30日) - 明治41年(1908年)6月23日)Novelist.
Doppo Ki 独歩忌 (どっぽき)
Kunikida Doppo 國木田 獨歩/ FACTS
EISAI 栄西, Eisai Zenji Eisai Zenji 栄西禅師
(April 20, 1141–July 5, 1215)
Eisai-Ki 栄西忌
Kennin-Ji Kaisan Ki 建仁寺開山忌(けんにんじかいさんき)
Myōan Eisai (明菴栄西) / FACTSFUJIO, Akimoto Fujio 秋元不死男
July 25. 1901年11月3日 - 1977年7月25日
He supervised a poetry journal called Hyokai.
Fujio Ki 不死男忌 (ふじおき)
Kanro Ki 甘露忌(かんろき)
Manza Ki万座忌(まんざき)
Akimoto Fujio 秋元不死男
FUMIKO, Hayashi Fumiko 林 芙美子
June 2. December 31, 1903 or 1904 - June 28, 1951)
Novelist and poet.
Fumiko Ki 芙美子忌 (ふみこき)Priest GANJIN 鑑真
Ganjin-Ki 鑑真忌


GENJIN
687-763
恵心僧都源信. Tendai and Pure Land Sect of Buddhism Priest.
Genjin-Ki 源信忌
Eshin-Ki 惠信忌 (えしんき)HARUO, Sato Haruo, Satoo Haruo 佐藤春夫
born April 9, 1892, Shingu, Wakayama prefecture, Japan
died May 6, 1964, Tokyo
Japanese poet, novelist, and critic whose fiction is noted for its poetic vision and romantic imagination.
Haruo Ki 春夫忌 (はるおき)
Two Japanese Haiku
HOKUSAI, Katsushika Hokusai 葛飾北斎
1817 Bunka 14 58 October 5, depiction of ukiyo-e, the floating world woodblock prints
Hokusai Ki 北斎忌 (ほくさいき)HOKUSHI, Tachibana Hokushi 立花北枝
(1665-1718) 生年不詳 - 享保3年5月12日. One of Basho's 10 famous disciples.
Hokushi Ki 北枝忌 (ほくしき)
Chooshi Ki 趙子忌(ちょうしき)HOOMEI, Iwano Homei, Iwano Hōmei 岩野 泡鳴
1873.1.20 - 1920.5.9. poetry, fiction, criticism
Hoomei Ki 泡鳴忌 (ほうめいき)
Iwano Homei / FACTSIEYASU, Tokugawa Ieyasu 徳川家康
Founder of the Edo Shogunat Government, 1543 - 1616
Iyeyasu Ki 家康忌 (いえやすき)INUKAI, Inukai Tsuyoshi 犬養 毅
Prime Minister Inukai Tsuyoshi, Killed on May 15, 1932
Mokudoo Ki 木堂忌 もくどうき
Inukai Ki 犬養忌(いぬかいき)
Inukai Tsuyoshi / FACTS May 15


JOOZAN, Ishikawa Jozan 石川丈山
May 23. 1583年(天正11年) - 1672年6月18日(寛文12年5月23日)
Poet and Scholar of Chinese poetry in the early Edo period.
Joozan Ki 丈山忌 (じょうざんき)
Ishikawa Jozan / LINKS
KIGIN, Kitamura Kigin 北村季吟
June 15. 1623-1705.
Haiku Poet, teacher of Basho.
Kigin Ki 季吟忌 (きぎんき)
Shuusui Ken Ki 拾穂軒忌(しゅうすいけんき)KONGOOSHOO JI. Kongosho Temple Founders Day
Promoted by Emperor 欽明天皇のころ(539-71)
First Priest was Kyotai 暁台上人.
Later Kobo Daishi enlarged the temple.
Memorial Day for the first priest,
..... Kongooshoo-ji Kaisan-Ki 金剛証寺開山忌
Japanese LINK with Photos of the Temple
KOORIN, Ogata Korin 尾形光琳 Ogata Koorin
1657 - June 2, 1716). Artist, painter and lacquerer.
Koorin Ki 光琳忌 (こうりんき)KOOROKU, Sato Koroku, Satoo Kooroku 佐藤紅緑
June 3. 1874年(明治7年)7月6日 - 1949年(昭和24年)6月3日)
Haiku Poet of Northern Japan. Studend of Kyoshi.
Kooroku Ki 紅緑忌 (こうろくき)MANTAROO, Kubota Mantaro 久保田万太郎
11 November 1889 - 6 May 1963. Haiku Poet
Mantaroo Ki 万太郎忌 (まんたろうき)
San-u Ki 傘雨忌(さんうき)
Mantarō Kubota / FACTSNARIHIRA, Ariwara no Narihira (在原業平)
825 - May 28, 880) waka poet
Narihira Ki 業平忌 (なりひらき)
Zaigo Ki 在五忌(ざいごき)"fifth son memorial day"OOGAI, Mori Ogai Mori Ōgai (森 鷗外 / 森 鴎外)
(17 February 1862–8 July 1922) Physician, translator, novelist and poet.
Oogai Ki 鷗外忌 (おうがいき)
Mori Ōgai / FACTS
. OOTOO, Dazai Osamu 太宰 治 .
June 13. 明治42年(1909年)6月19日 - 昭和23年(1948年)6月13日)
Fiction autor.
Ootoo Ki 桜桃忌 (おうとうき) ("Cherry and Peach Day")
Dazai-Ki 太宰忌(だざいき)Dazai Memorial Day
Perry Festival ペリー祭 Perii sai
Matthew Calbraith Perry (April 10, 1794 – March 4, 1858)

RAITE-U, Hiratsuka Raiteu 平塚らいてう
Raichō Hiratsuka (平塚雷鳥 Hiratsuka Raichō, Hiratsuka Haruko)
May 24. 1886年2月10日 - 1971年5月24日
Activist for the Liberation of Women
Raite-U Ki らいてう忌
Raichoo Ki らいちょうき
Hiratsuka Raichō / LINKSREDON, Odilon Redon
(April 22, 1840 – July 6, 1916) France. PainterROHAN, Kooda Rohan, Kōda 幸田 露伴 Koda Rohan
23 July 1867 – 30 July 1947. Author. He lived in Kagyu-an 蝸牛庵 "snail cottage".
Rohan Ki 露伴忌 (ろはんき)
Kagyuu KI 蝸牛忌(かぎゅうき)RYUNOSUKE, Akutagawa Ryunosuke 芥川 龍之介
(March 1, 1892 - July 24, 1927) Writer.
Gaki ki 餓鬼忌 and the Ghosts
Kappa ki 河童忌, Chookoodoo ki 澄江堂
SACHIO, Ito Sachio 伊藤佐千夫
18 September 1864 - 30 July 1913) Tanka poet and novelist.
Sachio Ki 左千夫忌 (さちおき)
Sachio Itō / FACTSSAKUTAROO, Hagiwara Sakutaro 萩原朔太郎
1886年(明治19年)11月1日 - 1942年(昭和17年)5月11日)
born Nov. 1, 1886, Maebashi, Japan
died May 11, 1942, Tokyo. Father of free verse
Sakutaro Ki 朔太郎忌 (さくたろうき)
. SANPUU, Sugiyama Sanpu 杉山杉風 (Sampu) .
June 13.
One of the 10 importand disciples of Basho.
Sanpuu Ki 杉風忌 (さんぷうき)
Koiya Ki 鯉屋忌(こいやき)"Carp Dealer" Day
SEIHOO, Shimada Seiho 嶋田青峰
May 31. 1882 - 1944. Haiku Poet.
Seihoo Ki 青峰忌 (せいほうき)
Shimada Seiho / LINKSSEMIMARU 蝉丸
died 5月24日 in Otsu. Blind Biwa Musician. There is a shrine in his honour, 蝉丸神社 Semimaru Jinja.
Semimaru Ki 蝉丸忌 (せみまるき)
Semimaru Matsuri Festival蝉丸祭(せみまるまつり)
Seki no Myoojin Matsuri 関明神祭(せきのみょうじんまつり)
The Legend of Semimaru, Blind Musician of JapanSHIHOODA, Sakamoto Shihoda 坂本四方太
Sakamoto Yomota. May 16. 1871 - 1916 / 1873 - 1917
Haiku Poet, disciple of Masaoka Shiki.
Shihooda Ki 四方太忌 しほうだき
Sakamoto Yomota / LINKS


SHIMEI, Futabatei Shimei 二葉亭四迷
元治元年2月28日(1864年4月4日) - 明治42年(1909年)5月10日)
Poet. Born Hasegawa Tatsunosuke (長谷川辰之助)
Shimei Ki 四迷忌 (しめいき)
Futabatei Shimei / FACTSSHIMEI, Nakagawa Shimei 中川四明(なかがわ・しめい)
1849-1917. Disciple of Takahama Kyoshi.
Shimei Ki 四明忌 (しめいき)
Nakagawa Shimei LINKSSHIROO, Inoue Shiro 井上士朗
May 16. 1742 - 1712
寛保二年(一七四二)- 文化九年五月十六日(一八一二)
Medical doctor, haiga painter and Haiku Poet from Nagoya.
Shiroo Ki 士朗忌 (しろうき)
Biwaen Ki 枇杷園忌(びわえんき)Biwa-En was his haiku name.
Shujusoo Ki 朱樹叟忌 (しゅじゅそうき)SOOSHIN, Yoshino Hideo 吉野秀雄
July 13. (3 July 1902 - 13 July 1967) Waka Poet.
Sooshin Ki 艸心忌 そうしんき
Yoshino Hideo Ki 吉野秀雄忌(よしのひでおき)
Hideo Yoshino / FACTSTAKAKO, Hashimoto Takako 橋本多佳子
(January 15, 1899 - May 29, 1963)
Takako Ki 多佳子忌 (たかこき)TAKASHI, Matsumoto Takashi 松本たかし
5 January 1906 – 11 May 1956) Haiku Poet
Takashi Ki たかし忌 (たかしき)
"Peony Day", Botan Ki 牡丹忌
Takashi Matsumoto / FACTSTANIZAKI, Jun'ichirō Tanizaki (谷崎 潤一郎
(24 July 1886 — 30 July 1965)
Tanizaki Ki 谷崎忌 (たにざきき)
Junichiroo Ki 潤一郎忌(じゅんいちろうき)
Tanizaki Jun'ichirō / FACTSTATSUO, Hori Tatsuo 堀 辰雄
28 December 1904 – 28 May 1953. Writer, poet, and translator
Tatsuo Ki 辰雄忌 (たつおき)
Hori Tatsuo / FACTSTOOKOKU, Kitamura Tokoku 北村透谷
(29 December 1868 – 16 May 1894). Poet, essayist, Japanese romantic literary movement
Tookoku Ki 透谷忌 (とうこくき)
Kitamura Tokoku / FACTS
TUKARAM, Sant Tukaram, Saint Tukaram India
(1608-1650) Poet. Warkaris.UTAMARO, Kitagawa Utamaro, 喜多川 歌麿
(ca. 1753 - 1806) printmaker and painter
Utamaro Ki 歌麿忌 (うたまろき)
Kitagawa Utamaro / FACTSWeston Festival uesuton sai ウェストン祭
Reverend Walter Weston (1861~1940)YORIMASA, Minamoto no Yorimasa (源頼政)
(1106 – 1180)
Yorimasa Ki 頼政忌 (よりまさき)
Genzanmi Ki 源三位忌(げんざんみき)
Minamoto Yorimasa / FACTSCLICK for more photos !
YOSHITSUNE, Yoshitsune and Benkei
Minamoto Yoshitsune (源 義経), Warriour. (1159 – June 15, 1189)
Yoshitsune Ki 義経忌 (よしつねき)
YUUJI, Kinoshita Yuji 木下夕爾
August 4. 1914-1965。Poet and Haijin.
Yuuji Ki 夕爾忌 ゆうじき
Yuji Kinoshita / LINKS


*****************************
BACK TO

***** Saijiki of Famous People ToP***** Saijiki of Japanese Ceremonies and Festivals

***** Introducing Japanese Haiku Poets 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

12/27/2014

Memorial Days Autumn BACKUP

[ . BACK to WORLDKIGO TOP . ]

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Memorial Days of Famous People - BACKUP


Original is here :

. Memorial Days - AUTUMN SAIJIKI .


AUTUMN SAIJIKI


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

CHIYONI, Chiyo-Ni, Kaga no Chiyo-Ni 加賀千代
(1703-1775) 1703年(元禄16年) - 1775年10月2日(安永4年9月8日)
Haiku Poetess
Chiyoni Ki 千代尼忌 ちよにき
Soen Ki 素園忌(そえんき)CHUUKUU, Origuchi Shinobu 折口信夫
September 3. 明治20年(1887年)2月11日 - 昭和28年(1953年)9月3日)
Shaki Chuukuu 釈迢空(しゃく ちょうくう)
Famous scholar of Japanese Learnng.
Chuukoo Ki 迢空忌 (ちょうくうき)
Origuchi Shinobu / LINKSDAKOTSU, Iida Dakotsu (飯田 蛇笏)
26 April 1885 – 3 October 1962) haiku poet from Yamanashi
Dakotsu Ki 蛇笏忌 (だこつき)
Sanro Ki 山廬忌(さんろき)
Dakotsu Iida / FACTSDOGEN. Zen Master, Doogen Zenji 道元禅師
(19 January 1200 – 22 September 1253)
Doogen-Ki 道元忌 (どうげんき )
Founder of Soto Zen Sect, Sootoo Shuu Kanzan Ki 曹洞宗開山忌(そうとうしゅうかいさんき)
Founder of Temple Eihei-Ji, Eiheiji Kaisan Ki 永平寺開山忌(えいへいじかいさんき)
..... WKD : Eihei-Ji Temple and Dogen 永平寺
Dōgen Zenji; also Dōgen Kigen 道元希玄, or Eihei Dōgen 永平道元, or Koso Joyo Daishi) / FACTSDOOKAN, Ota Dokan, Oota Dookan (太田道灌)
(1432-1486) Died 文明18年7月26日(1486年8月25日 August 25)
Daimyo. In 1457, he built Edo Castle
Dokan Ki 道灌忌 どうかんきDONRYUU, Priest Donryu 呑龍 "Storm Dragon
(June 2, 1556 - September 3, 1623)
Donryuu Ki 呑龍忌 (どんりゅうき)GENYOSHI, Kadokawa Genyoshi 角川源義
October 27. (1917-1975).
1917年(大正6年)10月9日 - 1975年(昭和50年)10月27日)
Founder of Kadokawa Book Store
Genyoshi Ki 源義忌 (げんよしき)
"autumn Lark Day", Shuuen Ki 秋燕忌(しゅうえんき)
Genyoshi Kadokawa / LINKS
GISHUU, Nakayama Gishu, 中山 義秀(なかやまぎしゅう)
August 19. 1900-1969. Novelist
Gishuu Ki 義秀忌 (ぎしゅうき)
GOETHE, Johann Wolfgang von Goethe
(28 August 1749 – 22 March 1832). Germany
Goethetag, 27. August / 28. August
Johann Wolfgang von Goethe / FACTSGONSUI, Ikenishi Gonsui 池西言水
September 24. 1650-1722. Haiku Poet, friend of Basho.
Gonsui Ki 言水忌 (ごんすいき)
Ikenishi Gonsui / LINKSHASEKURA, Hasekura Rokuemon Tsunenaga 支倉六右衛門常長
July 1. (1571 – 1622) Samurai from the Date domain.
He led a diplomatic mission to New Spain (Mexico) and then Europe between 1613 and 1620
Hasekura Ki 支倉忌 (はせくらき)
Hasekura and the Gion festival tapestryHIDENO, Ishibashi Hideno 石橋秀野
September 26. 1909-1947. Woman Haiku Poet.
Hideno Ki 秀野忌 (ひでのき)
Hideno Ishibashi / LINKSHigginson, William "Bill" Higginson
passed away 11th October 2008
William J. Higginson, 1938-2008
by George Swede
HIROSHIGE, Utagawa Hiroshige 歌川広重
1797 in Edo – October 12, 1858. "Andoo, Andō Hiroshige" (安藤広重)
Woodblock Pring ukiyo-e artist
Hiroshige Ki 広重忌 (ひろしげき)
Hiroshige / FACTSHOKI-ICHI, Hanawa Hokiichi 塙 保己一 ( はなわ ほきいち )
September 12. 延享3年5月5日(1746年6月23日) - 文政4年9月12日(1821年10月7日)
Scholar of "National Learning"
Hokiichi Ki 保己一忌 (ほきいちき)
Hanawa Hokiichi / LINKSHOOSAKU, Shinohara Hosaku 篠原鳳作
September 17. (1905 ~ 1936). Haiku Poet.
Hoosaku Ki 鳳作忌 (ほうさくき)CLICK for more photos of his legend.
IPPEN Shoonin, Saint Ippen, 一遍上人, Zuien
(1234 – 1289)
Ippen-Ki 一遍忌
Yugyoo-Ki 遊行忌
Ippen / FACTSKEIROO, Ishikawa Keiro 石川桂郞
November 6. (1909-1975). Autor and haiku poet.
Keiro Ki 桂郞忌 (けいろうき)
Ganshuu Ki 含羞忌(がんしゅうき)
Keiro Ishikawa / LINKS
. KIJOO, Murakami Kijo 村上鬼城 .
September 17. 1865 - 1938. Haiku Poet
Kijoo Ki 鬼城忌 (きじょうき )KOOYOO, Ozaki Koyo 尾崎 紅葉
January 10, 1868 - October 30, 1903) Autor and haiku poet. He was the center of the Tochimandoo Haiku Group.
"Red Autumn Leaves Day", Kooyoo Ki 紅葉忌 (こうようき)
Tochimandoo Ki 十千万堂忌(とちまんどうき)
Koyo Ozaki / FACTSKUNIO, Yanagida Kunio, Yanagita Kunio 柳田國男 - 柳田国男
July 31, 1875 - August 8, 1962
the father of Japanese native ethnology
Kunio Ki 国男忌 (くにおき)KYORAI, Mukai Kyorai 向井去来
慶安4年(1651年) - 宝永元年9月10日(1704年10月8日 October 8)
One of the 10 important haiku disciples of Basho.
Kyorai Ki 去来忌 (きょらいき)
KYOROKU, Morikawa Kyoroku (Kyoriku) 森川許六
1656-1715. One of the 10 important haiku disciples of Basho.
Kyoroku Ki 許六忌 (きょろくき)
Goroosei Ki 五老井忌(ごろうせいき)Gorosei Memorial DayMONGAKU, Priest Mongaku 文覚(もんがく)
July 20. 保延5年(1139年) - 建仁3年7月21日(1203年8月29日)
His name was Endoo Moritoo 遠藤盛遠(えんどうもりとお)
Mongaku Ki 文覚忌 (もんがくき)
Moritoo Ki 盛遠忌(もりとおき)
Mongaku / LINKSMOPPO, Tomita Moppo 富田木歩
April 14,1897 - September 1,1923 . Haiku Poet.
Moppo Ki 木歩忌 (もっぽき)
Moppo Tomita / LINKS


MORITAKE, Arakida Moritake 荒木田守武
(1473 - September 15, 1549)MUSO Soseki (Musoo 夢窓 疎石(むそう そせき)
建治元年(1275) - 観応2年9月30日(1351, October 20))
Zen-Priest.
Musoo-Ki 夢窓忌 (むそうき)
Soseki Ki 疎石忌(そせきき)
Muso Kokushi Soseki 夢窓国師 and the ZUIKI festival
(zuiki 随喜 to weep with joy
zuiki 芋茎(ずいき)stem of the taro plant)
NICHIREN, Saint Nichiren, Nichiren Shoonin 日蓮
(February 16, 1222 – October 13, 1282). Founder of Nichiren Sect of Buddhism
Nichiren Omeikoo 御命講
..... Daimoku Tate 題目立 Picture
Nichiren (日蓮) / FACTSNOGI, Nogi Maresuke (乃木希典)
(25 December 1849 - 13 September 1912) Kiten, Count Nogi.
General in the Imperial Japanese Army, and a prominent figure in the Russo-Japanese War.
Nogi Ki 乃木忌(のぎき)
Nogi SAI 乃木祭 (のぎさい)
Nogi Matsuri 乃木まつり(のぎまつり)
Maresuke Ki 希典忌(まれすけき)
http://en.wikipedia.org/wiki/Nogi_MaresukeNORINAGA, Motoori Norinaga (本居宣長)
21 June 1730 – 5 November 1801 / 陰暦九月二十九日
Scholar of "Japanese Studies", Kokugaku during the Edo period.
Norinaga Ki 宣長忌 (のりながき)
Suzu no Ya KI 鈴の屋忌(すずのやき)OOKYO, Maruyama Okyo, Ohkyo 円山 応挙
1733年6月12日) - (1795年8月31日) Painter.
Ookyo Ki 応挙忌 (おうきょき)ONITSURA, Uejima Onitsura 上島鬼貫 (うえしま おにつら) Ueshima Onitsura
(1660-1738) Died August 2, 1738. Haiku Poet.
Onitsura Ki 鬼貫忌 (おにつらき)ROGETSU, Ishii Rogetsu 石井露月
September 18. (1873-1928)
Rogetsu Ki 露月忌 (ろげつき )
Kabocha Ki 南瓜忌(かぼちゃき)
Senjin Ki 山人忌(さんじんき)
Rogetsu Ishii / LINKSRYOOI, RYOO-I, Sumi-no-kura Ryooi 角倉了以(すみのくらりょうい)
July 12. 天文23年(1554年) - 慶長19年7月12日(1614年8月17日)
Suminokura Ryoi
Very rich merchant in Kyoto. In the 1590s Hideyoshi granted him a license for overseas trade with what is now Vietnam. This endeavor brought in huge profits for Suminokura and his son Soan - until the Tokugawas closed the country in 1635.
Ryooi Ki 了以忌 (りょういき)
Suminokura / LINKSRYOOTA, Oshima Ryota 大島蓼太
September 9. 1718-1787. Haiku Poet
Ryoota Ki 蓼太忌 (りょうたき)
Ooshima Ryoota 大島蓼太 Oshima Ryota (1718 - 1787)SAIGOO, Saigo Takamori, Saigō Takamori (西郷 隆盛)
23 January 1827/28 — 24 September 1877). Satsuma Samurai of the late Edo Period.
Nanshuu Ki 南洲忌 (なんしゅうき)
Saigoo Ki 西郷忌(さいごうき)
Takamori Ki 隆盛忌(たかもりき)
Saigō Takamori / FACTS

SAIKAKU, Ibara Saikaku, Ihara Saikaku 井原西鶴
1642–1693. Creator of the "floating world" genre of Japanese prose (ukiyo-zōshi
Saikaku Ki 西鶴忌 (さいかくき)SANTOKA, Taneda Santooka 種田山頭火
(1882-1940) Haiku Poet.
Santooka Ki 山頭火忌SHIKI, Masaoka Shiki Nobo san のぼさん
(1867-1902, September 19) Haiku Poet.
Shiki Ki 子規忌 Shiki memorial day
Hechima-ki 糸瓜忌 (へちまき) Sponge-gourd Anniversary
Dassai Ki 獺祭忌(だっさいき)"otter festival day"SHIRAO, Kaya Shirao 加舎白雄
September 13. (1738–1791) Haiku Poet
Shirao Ki 白雄忌 (しらおき)
Shirao Kaya / FACTSSODOO - Yamaguchi Sodoo 山口素堂 Yamaguchi Sodo - .
August 15. 1642-1716. Haiku poet
寛永19年5月5日(1642年6月1日) - 享保元年8月15日(1716年9月30日)
Sodoo Ki 素堂忌 (そどうき)SOOGI, Sogi, Io Sogi (Soogi, Sougi 飯尾宗祇)
Iio Soogi, born 1421, Japan ... died Sept. 1, 1502, Hakone, Japan
Buddhist monk and greatest master of renga (linked verse)
Soogi Ki 宗祇忌 (そうぎき)SOSEI, Hasegawa Sosei 長谷川素逝
September 10. 1907 - 1946. Haiku Poet.
Sosei Ki 素逝忌 (そせいき)
Sosei Hasegawa / LINKSSUIHA, Watanabe Suiha, 渡辺水巴 , 水巴 渡辺
August 8. (1882 - 1946) Haiku Poet.
Suiha Ki 水巴忌 (すいはき)
Watanabe Suiha / LINKSSUJUU, Takano Sujuu 高野素十 (Takano Suju)
October 4. 1893 - 1976. Haiku Poet.
1893年(明治26年)3月3日 - 1976年(昭和51年)10月4日)
One of the four "S" of the Hototogisu Haiku Group.
Sujuu Ki 素十忌 (すじゅうき)
TAGORE, Rabindranath Tagore India
Kigo for the Rains, Varsha, in India.
(1861-August 7, 1941) Poet.
TAIGI, Tan Taigi 炭太祇 (たんたいぎ)
(1738-1791) Haiku Poet
Taigi Ki 太祗忌 (たいぎき)
Fuya An Ki 不夜庵忌(ふやあんき)

TAIKOO, Toyotomi Hideyoshi (豊臣 秀吉)
February 2, 1536, or March 26, 1537 – September 18, 1598). Hashiba Hideyoshi
Sengoku period daimyo who helped unify Japan.
Taikoo Ki 太閤忌 (たいこうき)
Hideyoshi Ki 秀吉忌(ひでよしき)
Toyotomi Hideyoshi / FACTSTEIKA, Fujiwara no Teika Sada-Ie 藤原定家)
(1162 – September 26, 1241)
Teika Ki 定家忌 (ていかき)TOBA SOJO, Kakuyuu 覚猷(かくゆう)
天喜元年(1053年) - 保延6年9月15日(1140年10月27日)
Priest of the Tendai Sect in the Heian Period.
Toba Soojoo KI 鳥羽僧正忌 (とばそうじょうき )
Kakuyuu Ki 覚猷忌(かくゆうき)
Toba Sojo (1053-1140) / FACTSYOSHINO DAYUU, Yoshino Tayu 吉野太夫
September 25. (1606-1643)
慶長11年3月3日(1606年4月10日) - 寛永20年8月25日(1643年10月7日)
most famous courtesan. of the time
Yoshino Daiyuu Ki 吉野太夫忌 よしのだゆうき
Yoshino Ki 吉野忌(よしのき)
Yoshino Dayu / LINKS
CLICK for more photos
ZEAMI, Zeami Motokiyo (世阿弥 元清)
c. 1363 – c. 1443. Aesthetician, actor and playwright.
Zeami Ki 世阿弥忌 (ぜあみき)
Yugen (yuugen 幽玄) and Haiku


*****************************
BACK TO

***** Saijiki of Famous People ... TOP


. Introducing Japanese Haiku Poets  


***** Saijiki of Japanese Ceremonies and Festivals

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::