3/05/2024

Welcome and ENTER !

[ . BACK to Worldkigo TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Introducing Japanese Haiku Poets


Detailed discussions of various translations,
introducing Japanese culture through haiku.


. GENERAL SEARCH
for the name of a poet .
 


- - - PERSONS, PEOPLE - - ABC - MAIN LIST - - - .


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Abe Midorijo 阿部みどり女 (1886 - 1980)

Aoki Getto (1879 - 1949)

Akimoto Fujio (1901-1977)

Akutagawa Ryunosuke (1892 - 1927). Kappa, Gaki

Arakida Moritake 荒木田守武 (1473 – August 30, 1549)

Arii Shokyu-Ni(1713-1781) "the Nun Shokyu". Nagamatsu Nami, Kohakuan.
Kohakuan Fufuu, Arii Fufuu (1702 - 1762), her husband
Chomu (Choomu) 蝶夢 (1732 - 1796), a Buddhist priest
shookyuuni shokyuuni shokyu ni
Arima Akito (1930 - )

Awano Seiho (1899-1992)


Basho, Matsuo Basho (1644 - 1694)
..... Basho Jittetsu
蕉門十哲 / 10 important Disciples of Matsuo Basho

Bojo Toshiki Born July 7, 1957

Buson, Yosa Buson (1715-1783) ... Painter and Poet

Butsugai Fusen ... 1795~1867 Takeda Genkotsu Motsugi


Chiyo-Ni (Chiyoni), Kaga no Chiyo jo (1703-1775)


Date Masamune 伊達政宗 (1567 - 1636)

Den Sutejo (1633-1698)


. Edo haikai 江戸俳諧 Haikai circles in Edo .


Enomoto Shidoo 槐本之道 Shido (1659?−1708)
Tookoo - 東湖 - Toko "East Lake"

Enomoto Seifu-Jo (1731 - 1814) 榎本星布尼

Enomoto Kikaku, see below Kikaku


Fuboku - Ichiryuuken Fuboku 一柳軒不卜 - Okamura Fuboku

Fujita Sooshi 藤田湘子 Fujita Soshi
(1926 - 2005)

Fujiwara no Teika 藤原定家 (1162 –1241)

Fukuda Kodoojin 福田古道人 Fukuda Kodojin (1865-1944) Painter and Haiku Poet. GENROKU - Haikai Poets until the Genroku Period
1688-1704 元禄

Goto Takatoshi (Gotoo Takatoshi) 1968 - . Takatoshi Gotoh


Hasegawa Kai
1954 -

Hasegawa Kanajo 長谷川かな女 (1887 - 1969)

Hashimoto Takako 橋本多佳子 (1899-1963)
..... Takako Hashimoto, Death Poems

Hatano Soha (Sooha) 波多野爽波 (1923-1991)

Hideichi Oshiro Hideichi USA

Hino Sojo (1901-1956)

Hirose Izen 広瀬維然 (~正徳1年(1711)2月9日)

Hoshinaga Fumio 星永文夫  - (1933 - )

Hoshino Tsubaki (1930 - )

Hosomi Ayako (1907~1997)


Ichihara Tayo-Jo (1772 - 1865)

Iga Manko (Banko) 伊賀万乎(まんこ) (? - 1724, August 15)
and
伊賀土芳 Iga Tohoo / 服部土芳 Hattori Dohoo, Hattori Doho (1657 - 1730)

Iga Shoomon 伊賀蕉門 Basho students of Iga

Iida Ryuta (Iida Ryouta) 1920-2007
Iida Dakotsu, his father (1885 - 1962)

Imaizumi Sogetsu-ni and her husband, Tsunemaru
(Tsunemaru 1750 - 1810)

Inahata Teiko (1931 -)
President of the Japan Traditional Haiku Association

Inoue Shiro (Inoue Shiroo) (1742 - 1812)

Ishida Hakyo (Ishida Hakyoo) (1913-1969)Jinguuji Taikichi 神宮寺 泰吉 Jinguji Taikichi


Kagami Shikoo 各務支考 Kagami Shiko (1665 - 1731)

. Kanazawa haikai 金沢俳諧 Haikai circles in Kanazawa .

Kaneko Tohta (Kaneko Toota) 1919- and "Gendai Haiku"

Kato, Shuson Kato (1905-1993). Katoo Shuuson

Katsumi Jiryuu 勝見二柳 Katsumi Jiryu (1723 ?1722 -1803) Japan

Katsura Nobuko (1914 - 2004)

Kawabata Bosha (Kawabata Boosha, Bousha) (1897-1941)

Kawahigashi Hekigoto (Hekigodo) (1873-1937)

Kawai Chigetsu 川井智月 / 河合智月 ?(1634-1718)
Kawai Otokuni 川井乙州, her younger brother

Kawasaki Tenko (Tenkoo) Born 1927

Kikaku, Enomoto Kikaku (1661-1707) Takarai Kikaku

Kimura Hiroko 木村浩子 (1937 - )

Kitamura Kigin 北村季吟 June 15. 1623-1705

Kobayashi Issa (June 15, 1763 - January 5, 1828) ISSA

Koha (Kooha) 香波 "Fragrant Wave" (? - 1897、August 14)

Konishi Raizan 小西来山 1654 - 1716, October 3 or November 16)

Kubota Mantaro (Mantaroo) 久保田万太郎 (1889 - 1963)

Kubota Seifu 久保田成布 (1783 - 1848)
..... Kubota Shunkoo 久保田春耕, her husband
..... Kubota Toen 久保田兎圍, father of Shunko

Kuroda Momoko 黒田杏子 (b. 1938)

Kuroyanagi Korekoma 黒柳維駒
Kuroyanagi Shooha 黒柳召波 (1727 - 1771) (his father, both disciples of Buson)

Kusumoto Kenkichi 楠本憲吉 (1922‐1988)Maeda Fura 前田普羅 (1884~1954)

Masahide, Mizuta Masahide (1657-1723). 水田正秀(孫右衛門)

Masaki Yuuko, Yuko Masaki 正木 ゆう子 (1952 - )

Masaoka Shiki and Matsuyama
(Shiki : 17 September 1867 –19 September 1902)

Matsumoto Koyuu-Ni (18th c.) / Matsumoto Koyu-ni
..... Baba Songi 馬場存義

Matsumura Gekkei 松村月渓 - Goshun 松村呉春 (1752 - 1811) Disciple of Buson

Matsunaga Teitoku 松永貞徳 (1571-1653) The Teimon Haikai Group

Mayuzumi Madoka 黛まどか (July 31, 1965 -)
Mayuzumi Shu 黛執(まゆずみしゅう)

Mitsuhashi Takajo (1899-1972)

Mitsuhashi Toshio (1920–2001)

Miwa Suiu-Jo (1766 - 1846)

Miyake Shozan 三宅嘯山 Miyake Shoozan (1718 - 1801)

Miyasaka Shizuo 宮坂静生

Miyazawa Kenji Miyazawa (1896 - 1933)

Mizuhara Shūōshi (Shuuooshi, Shuuoushi) (1892-1981)

Mori Sumio (1919 - August 18, 2010)

Morikawa Kyoroku / Kyoriku 森川許六 (1656 - 1715)

Mukai Chine 向井千子 (? - 1688)
- - - - - sister of
Mukai Kyorai 向井去来 and Rakushisha Cottage 落柿舎 (1651 - 1704)

Murakami Kijoo, Murakami Kijō 村上鬼城 (1865-1938)

Murou Saisei (1889 - 1962)


Naito Meisetsu (Naitoo Meisetsu) (1847 - 1926)

Naito Joso (Naitoo Joosoo) (1662 - 1704)

Nakamura Kusatao 中村草田男 (1901-1983)

Nakamura Teijo 中村汀女 (1900-1988)

Nakaoka Toshio 中岡敏雄

Natsume Soseki 夏目漱石 (1867 – 1916)

Ninkoo 西岸寺任口 Saint Saiganji Ninko (1606 - 1686)

Nishiyama Soin and the Danrin School (Soo-In) 西山宗因, 談林派
(1605 - 1682)

Nomura Kiwao 野村喜和夫 (1951 - )

Nozawa Boncho 野沢 凡兆 (Nozawa Bonchoo, 1640? - 1714) and his wife Tome, Ukoo 羽紅Ochi Etsujin 越智越人 (1655 - 1739) / (1656 - 1730)

Ogawa Haritsu (1663~1747) Haiku Poet and Artist

Orimoto Kakyoo 織本花嬌 Orimoto Kakyo -(1736 - 1741)

Oohashi Ouhashi 大橋桜坡子 Ohashi Ohashi - (1895 - 1971)
- - - - - 大橋英次 Ohashi Hideji (Eiji)

Ooshima Ryoota 大島蓼太 Oshima Ryota (1718 - 1787)

Otagaki Rengetsu 太田垣 蓮月 (1791 - 1875) Waka poetess, nun Lotus Moon

Ozaki Hōsai 尾崎 放哉
Ozaki Hosai, Ozaki Hoosai (1885 - 1926)

Ozawa Minoru 小澤實 (1956 - )


Ransetsu, Hattori Ransetsu (1654-1707)Sakai Hoitsu 酒井抱一 Sakai Hooitsu (1761 - 1829)

Sakai Yamei 坂井野明 (1662-1713)

Sakurai Baishitsu 桜井梅室 (1769-1852)

Santoka Taneda Santoka (Taneda Santooka 種田山頭火 (1882-1940)

Sato Koroku (1874 - 1949)

Saito Sanki 西東三鬼 (Saitoo Sanki) (1900-1962)

Shayo (Shioe Shayoo) 潮江車要 Pupil of Matsuo Basho
and
Hamada Chinseki / Shadoo 浜田珍夕/珍碩(洒堂)
Yuutoo 膳所游刀 from Omi

Shiba Sonome 斯波園女 (1664-1726)

Shimosato Chisoku 下里知足 (1640 - 1704)

Shinohara Hosaku 篠原鳳作 Hoosaku (1905-1936)

Shoomon 蕉門 Shomon, Basho students, Basho's school
shoofuu 蕉風 Shofu, Basho-style haiku
shoomon jittetsu 蕉門十哲 Basho Jittetsu
The 10 most important disciples of Matsuo Basho

Shoso Otsuni / Shoosoo Otsuni 松窓乙二 Iwama Otsuni 岩間乙二. (1756 - 1823)

Shushiki (Shuushiki 秋色) (1668-1725). Ume Shuushiki (or O-aki or Ogawa Shushiki)
Her Husband is Kangyoku.

Sora, Kawai Sora 河合曾良 (1649 - 1710)

Soogi, Iio Soogi 飯尾 宗祇 Iio Sogi (1421―1502)

Sugita Hisajo (1890-1946)

Sugiyama Sanpu 杉山杉風 (Sampu) (1647 - 1732)

Sumitaku Kenshin  住宅顕信 (1961 - 1987)

Suzuki Masajo (1906-2003)

Suzuki Shizuko 鈴木しづ子 (1919 - ?)


Tachibana Hokushi (1665-1718)

Tada Chimako 多田智満子 (1930-2003)

Tagami Kikusha 田上菊舎 (1753-1826)
Tagami no Ama 田上尼(たがみのあま)The Nun Tagami

Takaha Shugyo 鷹羽狩行 Takaha Shugyoo (1930, October 5 - )

Takahama Kyoshi 高浜虚子(1874 - 1959)

Takahashi Awajijo 高橋淡路女 (1890 - 1955)

Takakuwa Rankoo 高桑闌更 Takakuwa Ranko
(1727 - 1799) or (1726-1798) and
- Bashoo doo 芭蕉堂 Basho Do Hall - Higashiyama, Kyoto

Takano Sujuu (Takano Suju) (1893 - 1976)

Takaya Soshu 高屋窓秋 Takaya Sooshuu (1910-1999)

Takayanagi Shigenobu 高柳重信 (1923-1983)

Takebe Socho 建部巣兆 Takebe Soochoo (1761-1814)

Takeshita Shizunojo 竹下しづの女 (1887 - 1951)

Takiguchi Susumu 滝口進 World Haiku Club, World Haiku Review

Tan Taigi (1709 -1771)

Taneda Santoka (1882-1940)  Santooka and Sake

Tomiyasu Fusei (Fuusei) (1885 - 1979)

Tsuboi Tokoku 坪井杜国 (? - 1690) - 万菊丸 Mangikumaru.

Tsubouchi Nenten (1944 - )

Tsukamoto Jooshu 塚本如舟 Joshu
(? - 1724) at Shimada-juku 島田宿

Tsukushi Bansei 筑紫磐井
(1950, January 14 - )


Uchida Hyakken 内田百間 May 29, 1889 — April 20, 1971

Ueda Akinari (1734 - 1809)

Uejima Onitsura (1660-1738) Ueshima Onitsura

Usuda Aroo 臼田亜浪 (1879-1951) Aro Usuda


Yaba, Shida Yaba 志太野坡 - (Shida Yaha) 志太野波 (1662 - 1740)

Yamaguchi Seishi (1901 - 1994)

Yamaguchi Seison (1892 - 1988)

Yamaguchi Sodoo 山口素堂 Yamaguchi Sodo (1642 - 1716)

Yamazaki Naoko 山崎 直子 (1970 - )

Yamazaki Sokan 山崎宗鑑 Yamazaki Sookan (1465 - 1553)

Yasuhara Teishitsu (1610-73)

Yoshino Yoshiko 吉野義子 (1915 - )Memorial Days of Famous People - Saijiki
For the detailed LIST CLICK HERE !:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

.................... About Japanese Names


The names of sons in an old family were often very simple

Eldest, second, third ... Taroo 太郎, Jiroo 次郎, Saburo 三郎

Girls were named the same way

choojo 長女, jijo 次女, sanjo 三女

When a married woman lost her husband, she often shaved her hair and joined a monastery, taking on the name ending of NI 尼, nun.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Woman Haiku Poets 女性俳句の世界Well, Takahama Kyoshi called their works "kitchen haiku" !

高浜虚子が「台所俳句」を提唱した大正時代.
daidokoro haiku

. WKD : kitchen and haiku .

- reference - 台所俳句 -

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Japanese women poets: an anthology
By Hiroaki Sato / googlebooks


Ogawa Shoofu (1633 - 1698)
Taniguchi Denjo (? - 1779)
Ema Saikoo (1787 - 1861)
Kamei Shookin (1798 - 1857)
Hara Saihin (1798 - 1859)

Takahashi Gyokushoo (1802 - 1868)
Yanagawa Kooran (1804 - 1879)
Furukawa Kasane (1808 - 1830
Sakuma Tachieko (1814 - 1861)

Takeshita Shizunojo (1887-1951)
Ishibashi Hideno (1909-1947)

. Tsuda Kiyoko 津田清子 (b. 1920)  

Uda Kiyoko 宇多喜代子 (b. 1935)

Tsuji Momoko (b. 1945)

Katayama Yumiko (b. 1952).. Far beyond the Field:
Haiku by Japanese Women .

by Makoto Ueda, googlebooks


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Still to come

Abe Kanichi 阿部完市
1928-

Emori Getsukyo, Emori Gekkyo 江森月居(えもり げつきよ)
宝暦六年(1756)~文政七年(1824) (1756 - 1824)
. The grave of Gekkyo . Disciple of Buson

Hagiwara Seisensui 荻原井泉水 (hagihara)
1884-1976 - pen name of Ogiwara Tōkichi

. Hara Sekitei 原石鼎 .
1886-1951

Hori Bakusui 堀麦水(ほり ばくすい)
享保三年(1718)~天明三年(1783)

Ichihara Tayojo 市原多代女(いちはら たよじょ)
安永四年(1775)~慶応元年(1865)

Imaizumi Tsunemaru 今泉恒丸(いまいずみ つねまる)
寛延三年(1750)~文化七年(1810)

Inoue Shiroo 井上士朗(いのうえ しろう)
寛保二年(1742)~文化九年(1812)

Isaoka Gantoo 砂岡雁宕(いさおか がんとう)
生年不詳~安永二年(1773)


Katoo Gyootai 加藤暁台(かとう ぎょうたい)
享保十七年(1732)~寛政四年(1792)

Katoo, Kato Ikuya 加藤郁乎
1929-

Kawahara Biwao 河原枇杷男
1930-

Kawakami Fuhaku 川上不白(かわかみ ふはく)
享保四年(1719)~文化四年(1807)

Kaya Shirao 加舎白雄(かや しらお)
元文三年(1738)~寛政三年(1791)

Kitsukawa Gomei 吉川五明(きつかわ ごめい)
享保十六年(1731)~享和(1803)

Kurita Chodoo 栗田樗堂(くりた ちょどう)
(1748)~文化十一年(1814)

Kuroyanagi Shooha 黒柳召波(くろやなぎ しょうは)
享保十二年(1727)~明和八年(1771)

Kyuu Shigyoo 宮紫暁(きゅう しぎょう)
延宝二年(1745)~享和二年(1802)


Matsuoka Seira 松岡青蘿(まつおか せいら)
元文五年(1740)~寛政三年(1791)


Matsuse Seisei 松瀬青々 (1869 - 1937 ?1939))
〔本名、弥三郎。別号、無心 , 老葉峰〕
- TWENTIETH CENTURY JAPANESE PHILOSOPHICAL HAIKU
- by Hugh Bygott

Tr. by Gabi Greve

Mimura Junya 三村純也 (1953 - )

Mine Ryooshoo 峯寥松(みね りょうしょう)
宝暦十二年(1762)~天保三年(1832)

Miura Chora 三浦樗良(みうら ちょら)
享保十四年(1729)~安永九年(1780)

Mizoguchi Somaru 溝口素丸(みぞぐち そまる)
正徳三年(1713)~寛政七年(1795)


Nagata Kooi 永田耕衣
1900-1997


Nakatsuka Ippekiro (Nakatsuka) 中塚一碧楼
1887-1946

Narita Sookyuu 成田蒼きゅう(なりた そうきゅう)
宝暦十年(1760)~天保十三年(1842)

Natsuishi Banya 夏石番矢
1955-
Banya, Haiku tr. by Gabi Greve


Natsume Seibi 夏目成美 of Edo
寛延二年(1749)- 文化十三年(1816)


Oono Rinka 大野林火 Ono Rinka (1904~1982)
- Translations in the WKD -


Sahara Oifusa 佐藤鬼房
1919-2002

Settsu Sachihiko 摂津幸彦
1947-1996

Shiba Fukio 芝不器男
1903-1930

Shimizu Itsubyoo 清水一瓢(しみず いつびよう)
明和七年(1770)~天保十一年(1840)

Suzuki Murio 鈴木六林男
1919-2004

Suzuki Michihiko 鈴木道彦(すずき みちひこ)
宝暦七年(1757)~文政二年(1819)


Tagawa Hooroo 田川鳳郎(たがわ ほうろう)
宝暦十二年(1762)~弘化二年(1845)


Takahashi Ichigu 高橋一具(たかはし いちぐ)
安永九年(1780)~嘉永六年(1853)

Takai Kitoo 高井几菫(たかい きとう)
寛保元年(1741)~寛政元年(1789)

TakakuwaRankoo 高桑蘭更(たかくわ らんこう)
享保十一年(1726)~寛政十年(1798)

Takayanagi Sootan 高柳荘丹(たかやなぎ そうたん)
享保十九年(1734)~文化十四年(1817)

Tani Sogai 谷素外(たに そがい)
享保二年(1717)~文化六年(1809)

Tatebe Soochoo 建部巣兆(たてべ そうちょう)
宝暦十一年(1761)~文化十一年(1814)

Tomizawa, Tomisawa Kakio 富沢赤黄男
1902-1962


Watanabe Hakusen 渡辺白泉
1913-1969

Watanabe Suiha 渡辺水巴
1882-1946

. Yagi Mikajo 八木三日女 (1924 - 2014) .
http://gendaihaiku.com/mikajo/index.html

Yasui Koji 安井浩司
1936-

Yokoi Yayuu 横井也有(よこい やゆう)
元禄十五年(1702)~天明三年(1783)


. Yoshiwake Tairo 吉分大魯(よしわけ たいろ) .
享保十五年(1730)~安永七年(1778)
吉分為虎List of haijin

ABC List wikipediaHitomi Enkichi Tomei 人見 圓吉 東明
1883 -1974


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Binard, Arthur Binard アーサビナード

L. A. Davidson, USA

Keene, Donald Keene

Herman Van Rompuy President of the European Council


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


............... WKD SAIJIKI

Memorial Days of Famous People

Many of the haiku poets above are included here.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


For a more detailed LIST CLICK HERE !
Memorial Days of Famous People - Saijiki


. WKD . Gendai . Modern Haiku   


Back to the Worldkigo Index


Back to
TOP of this BLOG

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1 comment:

facebook said...

This site is a must for poets who are thirsty for knowlege and want to learn more about haiku. Haiku is a Japanese poetic genre and must be better understood as to do so will improve your composition of haiku. Come here often.
There is so much to learn here.
RW