8/17/2013

BUSON - HHH

[ . BACK to WORLDKIGO TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

. - Yosa Buson 与謝蕪村  Introduction - .

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- - - - - Cultural Keywords - - - - -

. ha 歯 tooth, teeth .


hachi heiji 八平氏 Hachi clan

. hachitataki, Hachi Tataki 鉢叩 鉢敲, 鉢扣 prayer for Saint Kuya 空也上人 .

hakama 袴 formal trousers


. hakubai, shiraume, shira-ume 白梅 white plum blossoms .

. hana 花 sakura, cherry blossoms .

. hanabi 花火 はなび firework display .

. hari, shin 鍼 / 針 needle and acupuncture .. haru 春 spring .

. harukaze 春風 spring wind .

. harusame 春雨 spring rain .

. hatsumono, hatsu-mono 初物 first things .


. Hidayama 飛騨山 Hida Mountains .

Hiei 比叡 Mount Hieizan
. WKD : Hiei-zan  比叡山 Mount Hiei .

. Higashiyama 東山 in Kyoto .

. higi tobu ya fuji no susono no ko-ie yori .
(summer) flying ants. a small house at the foot of Mount Fuji


. hiji, hijiri 聖 mendikant priest or monk .

. hikyaku 飛脚 messenger "flying legs" .

. hina matsuri 雛祭り Hina Doll festival .


. hioke, hi-oke 火桶 brazier .
and his pupil, Matsumura Goshun Gekkei 松村呉春 - 松村月渓

. hisashi, itabisashi 板庇 planks of the eaves.

. hitori ひとり one person, a lonely visitor .

. hitsujida ひつぢ田 rice fields with stumps after the harvest .


hooroku 焙烙 earthen kitchen pot

. hotoke ほとけ dead person. lit. "a Buddha" .

. hototogisu 時鳥 little cuckoo .


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- - - - - Haiku - - - - -. ha arawa ni fude no koori o kamu yo kana .
(winter) ice.I bite the ice from the writing brush. freezing night


. hageyama ya nani ni kakurete kiji no koe .
(spring) pheasant. barren hills. where is it hidden. call of a pheasant


. hakubai ya sumi kanbashiki koorokan .
(spring) white plum blossoms. Koro-Kan, Chinese Guesthouses. fragrant ink


- - - - - 花 cherry blossoms and other flowers - - - - -

. hana chirite ko no ma no tera to nari ni keri .
(spring) cherry blossoms. temple. blossoms are gone

. hana chirite mi no shitayami ya hinokigasa .
(spring) cherry blossoms scattering. cypress hat -
and the cherry blossoms of Yoshino, with respect to Basho

. hana ibara kokyoo no michi ni nitaru kana .
(summer) wild roses. "the flowering thorn", wild roses and my hometown

. hana ni kite hana ni ineburu itoma kana .
(spring) cherry blossoms. sleeping

. hana ni kurenu waga sumu kyo ni kaeri nan .
(spring) cherry blossoms. Kyoto. getting dark

. hana o fumishi zoori mo miete asane kana .
(spring) cherry petals. straw sandals. stepping on petals. morning sleep
- - - - -


. hanabi seyo yodono o-chaya no yuuzuki yo .
(summer) firework display. tea house in Yodo. moonlit night


. hanken no shayoo kamiko no sode no nishiki kana .
(winter) paper robe. sleeve. setting sun. brocade
. hara ashiki soo mo mochi ku e Joonanjin .
(winter) mochi rice cakes. Jonangu in Fushimi, Kyoto, mean monks


. hara no naka e ha wa nukekerashi tane fukube .
(autumn) groud seed. teeth have fallen out into the stomach
- - - - - haru 春 spring - - - - -

. harukaze ya dote nagoo-shite ie tooshi
(spring) spring wind. river bank is long. my home is far

. haru no kure ieji ni toki hito bakari .
(spring) spring dusk. homeward road. people wandering

. haru no mizu sumire tsubana o nurashi-yuku .
(spring) water of spring. violets and chigaya grasses get wet

. haru no mizu yamanaki kuni o nagarekeri .
(spring) water of spring. flows through a land without hills

. haru no umi hinemosu notari notari kana .
(spring) sea in spring. onomatopoetic - notarinotari

. haru no yo ni tootoki gosho o moru mi kana .
(spring) spring night. Imperial Palace in Kyoto

. haru no yo ya kitsune no izanau ue warawa / uewarawa .
(spring) spring night. maiden serving at court. fox.

. haru no yo ya tarai o hirou machi hazure .
(spring) spring night. I pick up a washing tub outside of town

.......................................................................


. harusame ni ikikaeritaru wakame kana .
- - - - - naga-ame ni ikikaeritaru wakame kana
(spring) spring rain. coming back to live. wakame kelp

. harusame ni nuretsutsu yane no temari kana .
(spring) spring rain. children's rag ball, hand ball getting wet

. harusame no naka o nagaruru taiga kana .
(spring) spring rain. large river flows

. harusame ya ami ga tamoto ni kochoochin .
(spring) spring rain. small lantern carried by prostitute

. harusame ya doosha no kimi ga sazamegoto .
(spring) spring rain. your loving murmerings in the carriage

. harusame ya hito sumite kemuri kabe o moru .
(spring) spring rain. smoke seeps through the wall

. harusame ya kawazu no hara wa mada nurezu .
(spring) spring rain. the frogs belly is not yet wet in the spring rain

. harusame ya kurenamu to shite kyoo mo ari .
(spring) spring rain. getting darker, today lingers on

. harusame ya koiso no kogai nururu hodo .
(spring) spring rain. just enough to wet the small shells at the small beach

. harusame ya mono katariyuku mino to kasa .
(spring) spring rain. a mino-raincoat and a rain-hat talk to each other

. harusame ya mono kakanu mi no aware naru .
(spring) spring rain. I can not write a thing and feel sad

. harusame ya yurui geta kasu nara no yado .
(spring) spring rain. loose wooden sandals at the inn in Nara

.......................................................................


. haru usu no kokoro ochitsuku ochiba kana .
(winter ) falling leaves. springtime mortar in harmony
. hashitanaki nyoju no kusame ya hototogisu .
(summer) hototogisu little cuckoo. sneezing. junior court lady


. hasu no ka ya mizu o hanaruru kuki ni sun .
(summer) fragrance of lotus. above the water two sun high. hata utsu ya ko no ma no tera no kane-kuyoo .
(spring) preparing the fields. temple bell

. hata utsu ya mine no oboo no tori no koe .
(spring) preparing the fields. mountain temple. voice of a cook


. hatake ni mo narade kanashiki kareno kana .
(winter) withered fields. sadness, fields not farmed

. hatakenushi kagashi ni oute modorikeri .
(autumn) scarecrow. owner of the field


. hatsumono, hatsu-mono 初物 first things .
hatsuaki ya yoso no hi miyuru yoi no hodo
hatsufuyu ya hiyori ni narishi kyoo hazure
hatsufuyu ya towan to omou hito kimasu
hatsugoori nani koboshiken ishi no ai
- - - yamadera no suzuri ni hayashi hatsugoori
hatsushimo ya fukikaeshi aru kuzu no ha ni
hatsushimo ya wazurau tsuru o tooku miru
hatsushio ni owarete noboru shoogyo kana
- - - aki no aware wasuren to sureba hatsushigure
- - - minomushi no etari kashikoshi hatsushigure
- - - uguisu no eda fumihazusu hatsune kana
- - - uguisu no sosoo ga mashiki hatsune kana


. hatsu yuki no soko o tatakeba take no tsuki .
(early winter) hatsuyuki first snow. moon over bamboo


. hina no hi ni inuki ga tamoto kakaru nari .
(spring) hina doll festival. lamps. Lady Inuki, sleeve

. hito-watashi okureta hito ni shigure kana .
(winter) sleet. on one missed the ferry boat

. hi wa hi kure yo - yo wa yoake yo to - naku kawazu .
(spring) frog. personification - the frogs call

. hidayama no shichiya tozashinu yowa no fuyu .
(winter) winter midnight. Hida mountains. pawnshops are closed


. hi kururu ni kiji utsu haru no yamabe kana .
(spring) pheasant. sunset. shooting pheasants. spring mountainside


. hito ni niyo to oi no tsukureru kagashi kana .
(autumn) scarecrow. resembling a human

. hitori kite hitori o tou ya aki no kure .
(autumn) autumn evening. one person comes to visit.
hitori kite hitori o tou ya fuyu no tsuki
- one person comes to visit. winter moon

. hitotose o oi wa kuwashi ya koromogae .
(summer) changeing of robes. the past year

. hitsujida ni momiji chirikakaru yuuhi kana .
(autumn) red leaves. green stumps of rice fields hitsujita. hototogisu e ni nake higashi shirojiroo .
(summer) hototogisu little cuckoo. for Kano Motonobu 元信, Genshin Shirojiro

. hototogisu Heianjoo o sujikai ni .
(summer) hototogisu little cuckoo.

. hototogisu hitsugi o tsukamu kumoma yori .
(summer) hototogisu. through the clouds to snatch a coffin

. hototogisu uta yomu yuujo kikoyu naru .
(summer) hototogisu. prostitute composing poetry


. Hyakuchi Teramura Hyakuchi 寺村百池 (1748 - 1836) .
- his patron in Kyoto


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


. . BUSON - Cultural Keywords and ABC-List . .To join BUSON on Facebook, click the image!

*********************************************

***** - Introducing Japanese Haiku Poets -


[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

No comments: