9/12/2013

SHIKI - MMM

[ . BACK to WORLDKIGO TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

. - Masaoka Shiki 正岡子規 Introduction - .

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- - - - - Cultural Keywords - - - - -


mari まり baseball

. Matsuyama 松山 his hometown .

- Matsuyama, die Haiku-Stadt - German -


meguro. Meguro in Tokyo
Shiki lived in Meguro


. Miyukiji 御幸寺 Miyuki-Ji . Matsuyama


mochi - rice cakes


. Mokuboji ya mizakura ochite hito mo nashi .
(spring) cherry blossoms. have fallen. Temple Mokubo-ji

. Mongaku 文覚 Priest Mongaku . c. 1120 – 1200

. moroko fish 諸子 - minnows or fry - Karpfenarten .

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- - - - - Haiku - - - - -


maki o waru imooto hitori fuyugomori
his younger sister Ritsu splitting firewoodmatsu sugi ya kareno no naka no Fudoodoo
Takahata Fudo Hallmatsuyama no shiro o miorosu samusa kana
hometown Matsuyama. Castle. coldness


matsuyama ya aki yori takaki tenshukaku
Matsuyama town. castle tower. autumn skymihotoke ni shiri muke oreba tsuki suzushi
Buddha. cool moon


mimizu naku ya tsuchi no daruma wa moto no tsuchi
Daruma from earth. mole cricketmomiji ari tera mo yashiro mo oka no ue
shrine and temple. red autumn leaves:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


. . SHIKI - Cultural Keywords and ABC-List . .Join the Masaoka Shiki - Study Group on facebook!


*********************************************

***** - Introducing Japanese Haiku Poets -


[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

No comments: