9/14/2013

SHIKI - KK KK

[ . BACK to WORLDKIGO TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

. - Masaoka Shiki 正岡子規 Introduction - .

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- - - - - Cultural Keywords - - - - -kkkk


kaki - persimmons and kane - tempel bell
kaki kueba kane ga naru nari Hooryuuji


kami to hotoke
Shinto deities and Buddhas


. kamuro 禿(かむろ) child attendant of a courtesan .

. kanetsuke 鉄漿 Ohaguro, black teeth .

. Kanzan, 大原観山 Ohara Kanzan, his grandfather .


kareno, kare no - withered fields, desolate fields, Wildniss


. kesa 袈裟 kasaya monk's robe .


koofukuji - Temple Kofuku-Ji in Nara

. koogan 睾丸 Kogan, testicles, balls .

kuri - temple kitchen


kyoshi, Takahama Kyoshi
22 February 1874 - 8 April 1959:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- - - - - Haiku - - - - -


kaki kueba kane ga naru nari Hooryuuji
eating persimmons. temple bell from Horyu-Ji


. keiko suru harakiri no ba ya haru no ame .
(spring) rain in spring. practising a Harakiri scene


. keisei o kamuro torimaku chimaki kana .
(summer) Chimaki. Kamuro sitting around a courtesan

keitoo no juushigohon mo arinubeshi
Cockscombs. fourteen or fifteen / in the front garden - teizen


keitoo no mina taoretaru nowaki kana
Cockscombs. knocked flat. autumn storm. koogan o nosete omotaki uchiwa kana .
koogan no ooki na hito no hirune kana
aki no ka ya tama no onhada sashi ni kuru
natsuyase ya kingan bakari heiki nari
nagaki hi ya shikiri ni mata no irakayuki


. koto no o ya raden ni ume no shirashi saku .
end of the Koto, mother-of-pearl, plum blossoms

. ko ya moroko tsuru ni no usugumori .
slightly cloudy. fishing for moroko in a lake


kumo no i no goshiki ni hikaru harubi kana
spring day - spider web sparkling in five colors


kuri akete kemuri no komoru wakaba kana
temple kitchen. open the door. young leaves


kurimeshi ya Meguro no chaya no hokku-kai
Meguro. rice with chestnuts. hokku meeting
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


. . SHIKI - Cultural Keywords and ABC-List . .Join the Masaoka Shiki - Study Group on facebook!

- kkk -
*********************************************

***** - Introducing Japanese Haiku Poets -


[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

No comments: