8/19/2013

BUSON - FFF

[ . BACK to WORLDKIGO TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

. - Yosa Buson 与謝蕪村  Introduction - .

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- - - - - Cultural Keywords - - - - -


family -
. chichi haha 父母 father and mother .
. Fudarakusen 普陀落山(ふだらくせん) Mount Fudarakusen (Potalaka) in Nikko .  

. fugu 河豚 blowfish, and fukutojiru ふくと汁 blowfish soup .

. Fuji 不二 Mount Fuji, Fuji no Yama 富士の山 .

. fuji 藤 wisteria .

. Fujiwara Uji, Fujiwara Shi 藤原氏 the Fujiwara Clan .   
. fundoshi 褌 ふんどし loincloth .

. Fushimi 伏見 and Yodo 淀 - in Kyoto .

. futon 布団 mats for sleeping .


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- - - - - Haiku - - - - -

. fugujiru no teishu to miete jooza kana .
(winter) blowfish soup. the host at the head of the table

. fugujiru no ware ikite iru nezame kana .
(winter) blowfish soup. awake alive. fuji hitotsu uzumi-nokoshite wakaba kana .
(summer) young leaves. only Mount Fuji not burried

. fuji o mite tooru hito ari toshi no ichi .
(winter) year-end market. looking at Mount Fuji, passing on


. fuji no chaya ayashiki meoto yasumikeri .
(spring) wisteria. tea stall. a suspicious couple


. fundoshi ni uchiwa sashitaru teishu kana .
(summer) handfan. loincloth of household head

. fundoshi senu shiri fukare yuku ya haru no kaze .
(spring) spring wind. no loincloth, bottom blown bare

furu-ido, furu ido no kuraki ni ochiru tsubaki kana
(spring) camellia. darkness of an old well

. furu-ike ni zoori shizumite mizore kana .
(winter) sleet. sandals sink into the old pond (tsukumogami)

. furu kasa ni kufuu no tsukanu kagashi kana .
(autumn) scarecrow. old umbrella. furudera ni kibigara o taku bojitsu kana .
(autumn) millet. burning. old temple. sunset

. furudera no fuji asamashiki ochiba kana .
(winter) fallen leaves. old temple.

. furudera no kure mashiro nari soba no hana .
(autumn) buckwheat flowers. old temple. all white

. furudera ya hooroku suteru seri no naka .
(spring) dropwort. old temple. throwing horoku plates


furugasa no basa to shigururu tsuki yo kana
(winter) old umbrella shining in a winershower in moonlight
- - - and furugasa ni kufuu no tsukanu kagashi kana


. furu-ie no yugami o naosu koharu kana .
(winter) warm day in early winter. he repairs a slant of my old home


. furuike no kawazu oiyuku ochiba kana .
(spring) frog. old pond. frog gets old


. furusato ya sake wa ashiku to soba no hana .
(autumn) buckwheat flowers. my hometown. sake rice wine is not good

. futa-mura ni shichiya ikken fuyu kodachi .
(winter) grove in winter. pawn shop. two villages

. futamoto no ume ni chisoku o aisu kana .
(spring) plum blossoms. two plum trees. late early. I love them- - - - - fuyu 冬 winter - - - - -

. fuyu chikashi shigure no kumo mo koko yori zo .
(winter) winter drizzle. Shigure - Buson visiting the Hut of Matsuo Basho

. fuyugomori kokoro no oku no yoshino yama .
(winter) winter seclusion. deep in my heart Mount Yoshino

. fuyu uguisu mukashi Oi ga kakine kana .
(winter) uguisu in winter. Ooi, the chinese painter Wang Wei 王維

. fuyuzare ya kita no yakage no nira o karu .
(winter) winter withering. green onions

. fuyuzare ya kotori no asaru nirabatake.
(winter) winter withering. leek, a favorite food of Buson


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


. . BUSON - Cultural Keywords and ABC-List . .To join BUSON on Facebook, click the image!

*********************************************

***** - Introducing Japanese Haiku Poets -


[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

No comments: